7ZŠ Kolín - Články

19/10     Byli jsme ve Velké Británii

 Začátkem října se deset vybraných žáků naší školy zúčastnilo týdenního pobytu ve Velké Británii. Při zpětném hodnocení jsme se s žáky shodli, že „Expedice Brighton“ byla neskutečně cennou zkušeností. Navštívená místa - Londýn, Salisbury, Stonehenge, Portsmouth, Brighton, útesy Seven Sisters, Battle Abbey a Bodiam Castle nám umožnila seznámit se s významnými místy Británie a nahlédnout do historie Anglie. Nejzásadnější zážitek ale představoval kontakt s britskými rodinami, ve…

zobrazit


19/10     Podzimníčkovo odpoledne

Děti ze školní družiny  využily přírodnin a plodů podzimu k výrobkům a k  výzdobě školy. Ve čtvtek odpoledne se v každém oddělení družiny vyrábělo, malovalo a tvořilo. Děti prokázaly šikovnost, tvořivost a radost z výstavek, které si  každé oddělení udělalo. Snahu dětí a jejich výzdobu si budete moci prohlédnout  11.11.2015 na Dnu otevřených dveří.  

zobrazit


19/10     Den jazyků

Ve čtvrtek 15.10. měli žáci v rámci letošního Evropského dne jazyků možnost shlédnout divadelní představení v anglickém jazyce. Pro žáky 6. ročníku bylo připraveno představení s názvem Little Red Riding Hood (Červená Karkulka) a pro žáky 7. – 9. ročníku představení Peter Black.  Po představení pracovali žáci 6. ročníku ve spolupráci s žáky Gymnázia Kolín na skupinových projektech zaměřených na prohloubení znalostí a dovedností spojených s divadelním představením.   …

zobrazit


14/10     Veselá školička začala

Dnes poprvé si přišli v letošním školním roce předškoláci vyzkoušet, jak to vypadá v opravdické škole. Dvacet odvážných předškoláků pracovalo s medvídkem a procvičovalo si jemnou motoriku. Ve škole se jim moc líbilo a všichni si slíbili, že příští týden opět určitě přijdou. Budeme se na ně těšit. Zatím, co děti pracovali, mohli si rodiče prohlédnout školní prostředí a zeptat se na všechno, co je zajímalo a co souvisí s nástupem jejich dítěte do 1.třídy. A co vy ostatní?…

zobrazit


09/10     ŠD plánuje

Školní družina připravuje provoz o jarních prázdninách (8. – 12.2. 2016 od 8 do 15 hodin). Náplň: výtvarné a pracovní činnosti (práce s různým materiálem – papír, textil, ubrousková technika, korálky, ...) relaxační činnosti: četba pohádek, jógové cvičení, omalovánky, deskové hry rekreační činnosti: hry a soutěže v přírodě, vycházky (Kmochův ostrov, vodárna, Peklo, Štítarské údolí) Závazné přihlášky podávejte do školní družiny do 30.11.2015 Provoz bude otevřen při…

zobrazit


09/10     Veselá školička pro předškoláky

Ve středu 14.října 2015 v 15 : 30 hodin začíná oblíbený cyklus lekcí pro předškoláky. Děti se seznámí se školním prostředím a zahrají si různé didaktické hry. Rozvíjet a zdokonalovat budou mnoho dovedností, které jim usnadní nástup do školy. Lekce jsou zaměřené na rozvoj jemné motoriky, uvolňování paže, rozvoj fantazie a tvořivosti, zrakového vnímání, rozvoj řeči, vyjadřování, paměti. Zařazena jsou i logopedická cvičení, rozvoj prostorové orientace a koordinace pohybu a mnohé další. …

zobrazit


08/10     Zářijové sportování na hřišti a hry na zahradě ve školní družině

Celé září nám přálo počasí a tak mohla všechna naše družinová oddělení sportovat na hřišti. Abychom se všichni navzájem poznali, uspořádali jsme na konci září společné sportování pro všechna oddělení. 8 skupin dětí složených ze všech oddělení soutěžilo v různých disciplínách. Například skákání snožmo, lezení jako raci, běh a jiné. Dále jsme hráli různé pohybové a seznamovací hry. Děti se bavily hrami jako je Pif-Paf, Gordický uzel a Na jelena. Využili jsme také altánu a nového zahradního…

zobrazit


08/10     Zpráva z Brightonu

Dostali jsme skvělou zprávu ze zahraničního výjezdu. Podle slov paní učitelky jsou naše děti moc fajn. Angličtí lektoři je speciálně  vychválili a ostatní pedagogové jí je moc závidí. Rodiny, ve kterých jsou děti ubytované, jsou prý usměvavé a v pohodě. Počasí je klasicky britské – deštivé. Pro představu přidáváme i pár fotek.

zobrazit


23/09     Atletický trojboj

V úterý  22 .9. 2015 na atletickém stadionu v Borkách závodili žáci  4. a  5. tříd z 12-ti  škol  v atletickém trojboji (běh na 50m, skok daleký, hod kriketovým míčkem)   +  štafeta 10 x 200 m.   Našim atletům se dařilo. Získali několik medailí: zlatou:  Šlégrová Sára ve skoku dalekém výkonem 345 cm, stříbrnou: Šlégrová Sára v běhu na 50m časem 8,53 s a Peters Sara  také v běhu na 50m časem  8…

zobrazit


22/09     Čerpáme peníze z evropských fondů

Naše škola využila “Výzvy č. 56” z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt byl přijat a podpořen částkou 308 tisíc Kč. Za tyto prostředky doplníme žákovskou knihovnu a budeme rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost našich žáků v čtenářských dílnách realizovaných při výuce českého jazyka v 1. – 5. a v 7.ročníku. Dále v rámci rozvoje výuky cizích jazyků se za tyto finanční prostředky od 3. do 10.10. 2015 zúčastní 10 vybraných…

zobrazit

 
     
 

Webdesign: