7ZŠ Kolín - Školská rada

Školská rada

byla zřízena usnesením  č. 1779 Rady Města Kolína ze dne 5.12.2005  podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním. středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 102, odst.2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada při ZŠ  Kolín III, Masarykova 412 

pracuje  od 1.1.2015 do 31.12.2016 ve  složení:

Ing. Jana Jírovská zástupce rodičů nezletilých dětí
Lucie Kmochová zástupce rodičů nezletilých dětí
Irma Seifertová zástupce rodičů nezletilých děti
Mgr. Hana Pospíšilová zástupce školy
Mgr. Miloslava Cindrová zástupce školy
Mgr. Martina Vokálová zástupce školy
Ivana Honejsková zástupce zřizovatele
Jiřina Holubová zástupce zřizovatele
Ing. Martin Tichý zástupce zřizovatele

Orgány ŠR

Předseda ŠR: Ing. Martin Tichý
Místopředseda: Ing. Jana Jírovská
Zapisovatelka Mgr.  Hana Pospíšilová  

Kontakty na jednotlivé členy ŠR

při 7.ZŠ v Kolíně, Masarykova ulice

Ing. Jana Jírovská jirovska.j@volny.cz
Lucie Kmochová kmochova.lucie@seznam.cz
Irma Seifertova seifertovairma@seznam.cz
Mgr. Martina Vokálová    mvokalova@7zskolin.cz
Mgr. Miloslava Cindrová mcindrova@7zskolin.cz
Mgr. Hana Pospíšilová hpospisilova@7zskolin.cz
Ing. Martin Tichý martin.tichy@mukolin.cz
Jiřina Holubová jirina.holubova@mukolin.cz
Ivana Honejsková ivana.honejskova@mukolin.cz
 
     
 

Webdesign: