7ZŠ Kolín - Základní informace

Základní informace

Provoz

Školní družina a zájmová činnost
Při škole pracuje školní družina, která má  7 oddělení a školní klub. Děti mají možnost navštěvovat  mnoho kroužků.

Provoz družiny je od 6:30 - 7:45 a  od 11:40 – 17:00, v pátek do 16:30 hodin. Poplatek za školní družinu je 500,- Kč za jedno pololetí.
Družina organizuje činnost v zájmových kroužcích, pořádá odpolední i sobotní akce a soutěže s různým zaměřením. Poplatek za jeden kroužek školního klubu činí 350,- Kč za jedno pololetí.

Ve školním roce 2021/2022    pracuje ve školní družině  7 vychovatelek v  7 odděleních.

Oddělení   Dětí Třída Jméno vychovatelky
1      I. A, část III. C Dagmar Vobořiolová
2      I. B, část III. C Petra Mrzenová
3      I. C, část III. C Zuzana Ulčová
4      II. A, část III. A Terezie Stachová
5     II. B, část III. A Jitka Kalvová

6

 

 

II. C, část III. A

Ivana Tyllová

7     III. B, IV. B,  IV. C  

 Po obědě pracují oddělení ve svých kmenových třídách. Není zde telefonní spojení ani zvonek.

Za příznivého počasí využíváme cca od 14:00 hodin školní hřiště a zahradu, případně jsou děti na vycházce mimo školu.

K vyzvedávání dětí doporučujeme tyto časy:

  • Po obědě – ve 12:30 –  12:45 hodin
  • Po obědě - 13:30 (pokud končí vyučování ve 12:35, vracejí se děti v tuto dobu z oběda)
  • Od 14:45 hodin – kdykoliv
  • v 11:45 hodin (před obědem, mimořádně)

    V jinou dobu nebude možné dítě ze školní družiny vyzvednout, ani samostatně propustit.

Ranní ŠD - herna ŠD 2. patro: 6:30 – 7:45 hodin. Do ranní ŠD přicházejí děti nejpozději do   7:20 hodin.

Konečná ŠD - herna ŠD, zahrada, hřiště:  15:10 – 17:00 hodin,  pátek  15:10 – 16:30 hodin

Zvonek pro ŠD je pouze v herně, funguje jen v době RANNÍ a KONEČNÉ ŠD.

Ranní ŠD – při příchodu dítě zazvoní na zvonek u dveří a nahlásí jméno a příjmení. Vychovatelka dítěti otevře, dítě se v šatně převlékne a samo přijde do herny.

Konečná ŠD – Pokud jsme na konečné ŠD v herně, zvoňte prosím na zvonek a řekněte jméno a příjmení dítěte. Vychovatelka dítě pošle do šatny. Na dítě počkáte před školou. Pokud jsme na KONEČNÉ ŠD na zahradě nebo na hřišti, má dítě vše s sebou, vy projdete přes dvůr a dítě si vyzvednete.

 
     
 

Webdesign: