7ZŠ Kolín - Základní informace

Základní informace

Provoz

Školní družina a zájmová činnost
Při škole pracuje školní družina, která má  7 oddělení a školní klub. Děti mají možnost navštěvovat  mnoho kroužků.

Provoz družiny je od 6:30 - 7:45 a  od 11:40 – 17:00, v pátek do 16:30 hodin. Poplatek za školní družinu je 750,- Kč za jedno pololetí.
Družina organizuje činnost v zájmových kroužcích, pořádá odpolední i sobotní akce a soutěže s různým zaměřením. Poplatek za jeden kroužek školního klubu činí 400,- Kč za jedno pololetí.

Ve školním roce 2022/2023    pracuje ve školní družině  7 vychovatelek v  7 odděleních.

Oddělení   Dětí Třída Jméno vychovatelky
1      I. A,   část III. A Hana Peňázová
2      I. B,  část III. A Dagmar Vobořilová
3      I. C,   část III. A Petra Mrzenová
4      II. A, část III.  C Jitka Kalvová
5     II. B,  IV. B Ivana Tyllová

6

 

 

II. C,  IV. C

Renata Trojanová

7     III. B, část III. C Lenka Ryšánková

 Po obědě pracují oddělení ve svých kmenových třídách. Není zde telefonní spojení ani zvonek.

Za příznivého počasí využíváme cca od 14:00 hodin školní hřiště a zahradu, případně jsou děti na vycházce mimo školu.

K vyzvedávání dětí jsou stanoveny tyto časy:

  • ve 12:20 –  12:45 hodin   (první ročník do 13:10 hod)
  • ve 13:20 – 13:40 hodin
  • Od 14:45 hodin – kdykoliv
  • v 11:45 hodin (před obědem, mimořádně)

    V jinou dobu nebude možné dítě ze školní družiny vyzvednout, ani samostatně propustit.

Ranní ŠD - herna ŠD 2. patro: 6:30 – 7:45 hodin. Do ranní ŠD přicházejí děti nejpozději do   7:20 hodin.

Konečná ŠD - herna ŠD, zahrada, hřiště:  15:10 – 17:00 hodin,  pátek  15:10 – 16:30 hodin

Zvonek pro ŠD je pouze v herně, funguje jen v době RANNÍ  ŠD.

Ranní ŠD – při příchodu dítě zazvoní na zvonek u dveří a nahlásí jméno a příjmení. Vychovatelka dítěti otevře, dítě se v šatně převlékne a samo přijde do herny.

Odpolední a konečná ŠD –  použijete systém BELLhop. Přiložte čip k terminálu u vstupních dveří. Vychovatelce se zobrazí, kdo odchází a s kým. Dítě pošle do šatny. Na dítě počkáte před školou.

 
     
 

Webdesign: