7ZŠ Kolín - Základní informace

Základní informace

Provoz

Školní družina a zájmová činnost
Při škole pracuje školní družina, která má 7 oddělení a školní klub. Děti mají možnost navštěvovat mnoho kroužků.

Provoz družiny je od 6:30 - 7:45 a  od 11:40 – 17:00, v pátek do 16:30 hodin. Poplatek za školní družinu je 500,- Kč za jedno pololetí.
Družina organizuje činnost v zájmových kroužcích, pořádá odpolední i sobotní akce a soutěže s různým zaměřením. Poplatek za jeden kroužek školního klubu činí 350,- Kč za jedno pololetí.

Ve školním roce 2019/2020 pracuje ve školní družině 7 vychovatelek v 7 odděleních.

Oddělení   Dětí Třída Jméno vychovatelky
1      I. A Daniela Dudová
2      I. B, IV. A Petra Mrzenová
3      I. C, IV. B Michaela Naďová
4      II. A, část III. A Renata Kubátová
5     II. B, část III. A Dagmar Vobořilová

6

 

 

II. C, část III. C

Veronika Veselá

7     III. B, část III. C Dagmar Vobořilová

 Po obědě pracují oddělení ve svých kmenových třídách. Není zde telefonní spojení ani zvonek.

Za příznivého počasí využíváme cca od 14:00 hodin školní hřiště a zahradu.

K vyzvedávání dětí doporučujeme tyto časy:

  • Po obědě - 12:30 (pokud končí vyučování v 11.40, vracejí se děti v tuto dobu z oběda)
  • Po obědě - 13:30 (pokud končí vyučování ve 12:35, vracejí se děti v tuto dobu z oběda)
  • Z družiny - 15:00 (přicházíme všichni k šatnám)
  • Z konečné ŠD - kdykoliv

Ranní ŠD - herna ŠD 2. patro: 6:30 – 7:45 hodin

Konečná ŠD - herna ŠD, zahrada, hřiště:  15:10 – 17:00 hodin,  pátek  15:10 – 16:30 hodin

Zvonek pro ŠD je pouze v herně, funguje jen v době RANNÍ a KONEČNÉ ŠD.

Ranní ŠD – při příchodu dítě zazvoní na zvonek u dveří a nahlásí jméno a příjmení. Vychovatelka dítěti otevře, dítě se v šatně převlékne a samo přijde do herny.

Konečná ŠD – Pokud jsme na konečné ŠD v herně, zvoňte prosím na zvonek a řekněte jméno a příjmení dítěte. Vychovatelka dítě pošle do šatny. Na dítě počkáte v šatně nebo před školou. Pokud jsme na KONEČNÉ ŠD na zahradě nebo na hřišti, má dítě vše s sebou, vy projdete přes dvůr a dítě si vyzvednete.

 
     
 

Webdesign: