7ZŠ Kolín - Evropské fondy

Evropské fondy

Na základě žádosti o poskytnutí dotace z  Výzvy Šablony II  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl naší škole 27. 8. 2019 schválen projekt “Sedmička - škola pro život", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013518, a byla poskytnuta dotace  ve výši 989 856,00 Kč.

Přidělenou částku využijeme do roku 2021 v těchto oblastech:

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Klub pro žáky ZŠ – Čtenářský klub

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro ZŠ I“ byl v dubnu 2017 schválen náš projekt „Sedmička – proinkluzivní škola“, reg.číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004809.

Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 891 531 Kč.

Částku využijeme v těchto oblastech:

Personální podpora ZŠ – školní psycholog

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi

Nové metody ve výuce na ZŠ – Čtenářská gramotnost

                                                    Matematická gramotnost

 

V dubnu 2015 jsme podali žádost o podpoření projektu v rámci výzvy 56 z OPVK. Náš projekt pod názvem Výjezd a čtenářská gramotnost ve škole, reg. č. : CZ.1.07/1.1.00/56.1013 úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování.

Získali jsme dotaci 308 698 Kč.

V rámci projektu budeme realizovat zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii a čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

Škola  obdržela finanční dotaci z OP VK - IP oblast podpory 1.4 na projekt   Zkvalitnění vzdělávání na 7.ZŠ Kolín.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2435

 

Dále jsme se podíleli  jako partneři ZŠ U Stadionu v Mostě na řešení projektu  Růstová skupina na základní škole II.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0109

 

V rámci   OP   JAK   byl schválen   náš projekt   Moderní Sedmička pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007243.   Do projektu jsme zapojeni   od 1. 7. 2023   a výše   dotace je   2 260 985   Kč

Poskytnutou částku využijeme   na personální   podporu školní psycholožky,   vzdělávání pracovníků   ve vzdělávání   ZŠ   a   ŠD,   inovativní vzdělávání    žáků   v ZŠ  a ŠD  a   na   podporu   žáků   s odlišným   mateřským jazykem v ZŠ.

 

 

 
     
 

Webdesign: