7ZŠ Kolín - Školská rada

Školská rada

byla zřízena usnesením  č. 1779 Rady Města Kolína ze dne 5.12.2005  podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním. středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 102, odst.2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada při ZŠ  Kolín III, Masarykova 412 pracuje  od 1.1.2018 do 31.12.2020 ve  složení:

Ineta Kiml zástupce rodičů nezletilých dětí
Helena Stará zástupce rodičů nezletilých dětí
Mgr. Jan Prachař zástupce rodičů nezletilých děti
Mgr. Hana Pospíšilová zástupce školy
Mgr. Miloslava Cindrová zástupce školy
Mgr. Václav Schön zástupce školy
Ivana Honejsková zástupce zřizovatele
Kateřina Záhorová zástupce zřizovatele
Ing. Martin Tichý zástupce zřizovatele

Orgány ŠR

Předseda ŠR: Mgr. Jan Prachař
Místopředseda: Ivana Honejsková
Zapisovatelka Mgr.  Hana Pospíšilová  

Kontakty na jednotlivé členy ŠR při 7.ZŠ v Kolíně, Masarykova ulice

Kateřina Záhorová katerina.zahorova@mukolin.cz
Ineta Kiml Ineta.Kiml@seznam.cz
Helena Stará helena.stara@centrum.cz
Mgr. Václav Schön    vschon@7zskolin.cz
Mgr. Miloslava Cindrová mcindrova@7zskolin.cz
Mgr. Hana Pospíšilová hpospisilova@7zskolin.cz
Ing. Martin Tichý martin.tichy@mukolin.cz
Mgr. Jan Prachař janpra@centrum.cz
Ivana Honejsková ivana.honejskova@mukolin.cz
 
     
 

Webdesign: