7ZŠ Kolín - Školská rada

Školská rada

byla zřízena usnesením  č. 1779 Rady Města Kolína ze dne 5.12.2005  podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním. středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 102, odst.2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada při ZŠ  Kolín III, Masarykova 412  pracuje  od 1.1.2021    do 31.12.2022    ve  složení:

Mgr. Vlaďka Zalabáková Tvrdíková zástupce rodičů nezletilých dětí
Helena Stará zástupce rodičů nezletilých dětí
Mgr. Jan Prachař zástupce rodičů nezletilých děti
Mgr. Hana Pospíšilová zástupce školy
Mgr. Miloslava Cindrová zástupce školy
Mgr. Radek Dlouhý zástupce školy
Ivana Honejsková zástupce zřizovatele
Kateřina Záhorová zástupce zřizovatele
Ing. Martin Gregor, Dis. zástupce zřizovatele

Orgány ŠR

Předseda ŠR: Mgr. Jan Prachař
Místopředseda: Ivana Honejsková
Zapisovatel Mgr.  Radek Dlouhý

Kontakty na jednotlivé členy ŠR při 7.ZŠ v Kolíně, Masarykova ulice

Kateřina Záhorová katerina.zahorova@mukolin.cz
Mgr. Vlaďka Zalabáková Tvrdíková  
Helena Stará helena.stara@centrum.cz
Mgr.   Radek Dlouhý rdlouhy@7zskolin.cz
Mgr. Miloslava Cindrová mcindrova@7zskolin.cz
Mgr. Hana Pospíšilová hpospisilova@7zskolin.cz
Ing. Martin Gregor, Dis, martin.gregor@mukolin.cz
Mgr. Jan Prachař janpra@centrum.cz
Ivana Honejsková ivana.honejskova@mukolin.cz
 
     
 

Webdesign: