7ZŠ Kolín - Zaměření školy

Zaměření školy

Bývalá 7. základní škola byla otevřena v září 1982. Její druhý pavilón byl narychlo vystavěn a otevřen v září 1983, aby nahradil původní 3. základní školu ve Školské ulici, kterou statici nařídili zbourat. Škola patří dlouhodobě k největším v Kolíně.

Ve škole se učí dle školního vzdělávacího programu „SEDMIČKA“. Škola pracuje podle zásad škol podporujících zdraví (Zdravých škol). Povinná výuka angličtiny začíná od 1. třídy, jazykové kroužky pracují od 1. tříd. Další cizí jazyk je vyučován v 8.a 9.třídě.

Stále více je při výuce využíváno počítačů. Od 6. ročníku vždy pracovala jedna třída jako sportovní, se zaměřením na lehkou atletiku.V současné době mají děti dle školního vzdělávacího programu možnost volby volitelného předmětu atletika, nebo jiných seminářů.

Při škole pracuje taneční skupina Srdíčko (mažoretky).

Dění ve škole mohou děti ovlivňovat prostřednictvím dětského Parlamentu, vydávají vlastní časopis Sporťák a ve škole mají schránku důvěry.

Při výtvarné výchově a v kroužcích využívají děti keramickou pec.

 
     
 

Webdesign: