7ZŠ Kolín - Články

23/04     Den Země ve školní družině

Duben je měsíc kdy oslavujeme Den Země a ani v  naší školní družině jsme si tento svátek nenechali ujít. Na školním hřišti vzniklo několik stanovišť, ve kterých si žáci ověřili své sportovní dovednosti, vyzkoušeli, jak správně třídit odpad pomocí kreslených kartiček a poradili si i s  vědomostními otázkami. Jeden z  dalších úkolů bylo kreslení křídami a tak vznikl nádherně zbarvený chodník plný planet, zvířat a rostlin, který jistě vykouzlil úsměv každému kolemjdoucímu.  …

zobrazit


19/04     Beseda se včelařem

Do I. A zavítal dědeček p. Hůla, aby nám povyprávěl o svém koníčku, chovu včel. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života včel a o celém společenstvu. Také jsme si prohlédli prezentaci, kde jsme shlédli fotografie úlů, včel, pomůcek, které se používají při stáčení medu, odvíčkování pláství a další. Už víme vše o důležité práci včel a jejich píli. Diskutovali jsme a ptali se na vše, co s  včeličkami souvisí. Nakonec nám byla odměnou sladká ochutnávka medu. Děkujeme moc za velice…

zobrazit


19/04     Mezi zvířátky

Žáci I. A, I. B a    I. C  měli možnost poznat a dozvědět se o vyjímečných schopnostech zvířat kolem nás. Jaké smysly využívají ve volné přírodě, aby si obstarali potravu, jak poznají nebezpečí, překážku, jak se ubrání nebezpečným nástrahám divočiny. Měli jsme i možnost se některých ochočených zvířátek ze záchranné stanice dotknout, pohladit si je, sledovat jejich přirozené chování. Tímto prožitkovým učením jsme poznali, ověřili a dozvěděli se spoustu nových informací. …

zobrazit


18/04     Jarní přespolní běh žáků 1. stupně

Dne 17. 4. 2024 se uskutečnil  jarní    přespolní    běh    žáků 1. stupně    na Kmochově ostrově. Závodu se účastno celkem 76 dětí. I přes chladnější počasí si    děti závod užily    a za povzbuzování rodičů a ostatních závodníků dorazili všichni zdárně do cíle. Děkujeme dětem za účast a předvedené výkony. Petra Mrzenová a Dagmar Vobořilová

zobrazit


18/04     Tvořivá dílna

Čím se vlastně kroužek Tvořivá dílna zabývá? Během školního roku mají žáci možnost vyzkoušet si práci s  různými druhy materiálů a rozhodně fantazii meze neklademe.  Od září jsme vyrobili záložky do knížky, vlastní přívěsky na tašku či klíče, krásné stojánky na tužky, kouzelná srdíčka z  bavlnek a v  neposlední řadě jsme zkusili práci se zapékací hmotou, ze které vznikly hravé lžičky, které si děti odnesly domů. Každý materiál, se kterým se učíme, je pro nás výzvou a…

zobrazit


16/04     Atletický trojboj

Dne 16. 4. 2024 se konal na atletickém stadionu v Kolíně trojboj smíšených družstvech žáků a žákyň 4. a  5. tříd. Soutěžilo se ve třech disciplínách – běh 50 m, hod míčkem, skok daleký. Družstvo ve složení Vít Kubera, Šimon Klouček, Klaudie Šafářová, Nela Burešová a Lucie Jarolímová se umístilo na 4. místě, když na medaili jim chyběly    pouhé dva body. Celkem se trojboje zúčastnilo 11 škol. Všem soutěžícím patří poděkování za dobrou reprezentaci školy.   …

zobrazit


16/04     Kurz přežití ve světě financí v V. A

V pondělí 15. 4. 2024 proběhl v naší třídě projekt o finanční gramotnosti. Paní Radka Skalová nám přijela povídat o financích zábavnou formou hry. Dozvěděli jsme se mnoho informací o hospodaření domácnosti, seznámili jsme se s pojmy příjmy, výdaje, zkrátka s rodinným rozpočtem. Nejzábavnější částí byl nákup, na kterém jsme si prakticky vyzkoušeli, jak si naplánovat měsíční rozpočet rodiny. Něco bylo pro nás složité pochopit, ale přinejmenším víme, jak hospodařit, šetřit si třeba z kapesného a…

zobrazit


10/04     Vycházka za medvědy

Dne 8. 4. 2024 se oddělení Berušek a Motýlků vydalo na vycházku do Borků. Za krásného slunečného počasí jsme se nejprve zastavili u známých soch medvědů, plnili úkoly spjaté s lesem a jejich obyvateli. Procvičili jsme si své vědomosti při cestě Borkami na různých naučných tabulích, které jsme cestou našli. Vycházku si všichni užili a většina děti našla i stopy medvědů.                                   …

zobrazit


10/04     Naši, vaši ve škole

Děti z    I. A měly možnost v  rámci předmětu Člověk a jeho svět besedovat se svými nejbližšími (rodičem, příbuzným) o jeho zaměstnání, výběru  povolání. Povídali jsme si o cestě, která k němu vede. Jak je důležité mít kolem sebe spolupracovníky, na které se můžete spolehnout a mít svou práci rád. Také o zodpovědnosti za svou práci a její náročnosti. Mohli jsme nahlédnout do světa dětí, které mají nějaký handicap a dozvědět se o tom, které formy práce se s  těmito…

zobrazit


10/04     Přivítání jara

Dne 27. 3. 2024 proběhla na zahradě naší školy velikonoční akce Přivítání jara pořádaná školním parlamentem, konkrétně žákyněmi třídy 4.B.  Dívky si připravily pro děti navštěvující školní družinu spoustu zábavných jarních aktivit – poznávání květin, závod v nošení vajíček, skákání v pytli, soutěž ve skoku do písku či prolézání pavučinou.  Kromě tematických odměn si děti odnesly domů také vzpomínky na skvěle prožité odpoledne a dobrou náladu!  za školní parlament Mgr.…

zobrazit

 
     
 

Webdesign: