7ZŠ Kolín - Články

15/02     Kroužek míčových her informuje

Dne 13. 2. v rámci kroužku míčových her proběhla v naší tělocvičně ukázková hodina pod vedením trenéra fotbalové asociace České republiky. Děti si  vyzkoušely rozmanitá cvičení a soutěže na rozvoj rychlosti, obratnosti a síly. Hodina se dětem velice líbila a těšíme se na další návštěvu.  Petra Mrzenová a Veronika Veselá, vedoucí kroužku

zobrazit


02/02     Pozvání na besedu do čtenářského klubu

V úterý 5. února 2019 bude náš čtenářský klub jiný, než všechny ostatní. Přijede k nám na besedu spisovatelka dětských knih paní Klára Smolíková. Někteří ji možná už znáte. Někdo z vás možná už četl některou z jejích knih. Napsala například knihu Knihožrouti, Tajná dvojka, Tajná dvojka A+B, Dům ztracených příběhů, Vynálezce Alva, Medvídek Lup, Čertice Dorka, Jak se staví město, Řemesla, Ve škole straší a mnoho dalších. Některé z nich přiveze s sebou na besedu. Budeme si je moct…

zobrazit


28/01     Nabídka léčebného pobytu pro děti

Léčebný pobyt je určen pro děti, které trpí obezitou, častým onemocněním dýchacích cest či onemocněním pohybového aparátu. Léčebný pobyt uleví dětem, nejsou pak tak často nemocné. Obézním dětem pomůžeme zhubnout a vzhledem k ambulanci, na níž navazuje následná péče a lékař pracuje s celou rodinou, si děti redukované kilogramy snadněji udrží. V případě dotazů kontaktujte Moniku Machovou, odborného zástupce dětské léčebny Olivovna    

zobrazit


16/01     Poplatky za školní družinu a školní klub

Poplatky za školní družinu (500,- Kč) a školní klub (350,- Kč) na 2. pololetí školního roku 2018/2019 musí být uhrazeny nejpozději do 31.1.2019. Platební údaje: účet (ČÚ):19 - 2564316309/0800 variabilní symbol (VS): telefonní číslo rodiče specifický symbol (SS) je IČ školy: 48663786 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída, ŠD + ŠK – je nutné vyplnit název ŠK Prosíme Vás o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby. O přijetí platby…

zobrazit


15/01     Dobrý start pro předškoláky

Od února plánujeme lekce Dobrého startu pro předškoláky. Budeme se scházet vždy ve středu od 15:30 do 16:15 hodin. Děti si vezmou s sebou přezůvky, pastelky a dobrou náladu. Pro rodiče bude připravena úvodní a závěrečná přednáška o školní připravenosti dětí a způsobu výuky na naší škole. Setkání jsou plánována na 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3. 2019. Přihlásíte se před úvodním setkáním 6. 2. 2019 od 15:15 hodin až do zahájení. Ukázkové hodiny v 1. ročníku pro rodiče…

zobrazit


08/01     Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

Zůstala možnost podat 2 přihlášky na SŠ - na jedné přihlášce dvě školy nebo 2 obory na jedné škole (pořadí škol určuje termín pro konání jednotných zkoušek, ne prioritu žáka, na obou tiskopisech je stejné pořadí škol) Přihlášku podávají zákonní zástupci přímo řediteli SŠ – do 1.3. 2019, resp. do 30.11. 2018 Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je třeba nechat potvrdit přihlášku u dětského lékaře Pokud chcete požádat o úpravu přijímací řízení z…

zobrazit


04/01     e Twinning

I letos se naše škola podílela na eTwinningovém projektu. Žáci šestých až devátých tříd si vyměnili svá vánoční přání s dětmi z Polska, Španělska a Turecka. Věříme, že se výtvory našich žáků líbí i v zahraničí.

zobrazit

 
     
 

Webdesign: