7ZŠ Kolín - Články

08/03     Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Kolín III., Masarykova 412 proběhne v souladu s právními předpisy. Dobu zápisu  do prvního ročníku základního vzdělávání   stanovuje ředitelka školy    v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Zápis dětí do 1. ročníku na naší škole bude probíhat ve čtvrtek 13. a v   pátek 14. dubna 2023 od 13   do    17 hodin.    Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2016…

zobrazit


22/03     Smysly zvířat

Spolu se zvířátky ze záchranné stanice Lipec jsme prožili chvíle plné radosti i překvapivých chvil, zvláště když kolem nás “něco” prolétlo nebo nás polechtalo, nebo vydalo nějaký zvuk, který jsme nečekali. Dozvěděli jsme se, jak smysly fungují u zvířat v  přirozeném prostředí a jak je to v  porovnání s  námi lidmi.   Odnášeli jsme si mnoho postřehů a informací: líbilo se mi, že jsem měl na krku hada, šváb má  oko složené n z  tisíce očí, jak ježeček…

zobrazit


20/03     Příměstský tábor školní družiny

Školní družina pořádá ve dnech 3. a 4. července 2023  od 8 do 16   hodin příměstský tábor. Pondělí:  Kolín, Synagoga, Lapidárium, Práchovna,   soutěže na Kmochově ostrově Úterý:   Přehrada Želivka, vodní dům   Hulice   (autobusem) Kapacita je omezena na 40 účastníků. Předpokládaná cena   za oba dny je 600,- Kč   (vstupenky, autobus) Podrobné informace o programu budou upřesněny do konce května. Přihlášky na…

zobrazit


18/03     Divadlo pro prvňáčky

Ve středu jsme všichni prvňáčkové a některé děti ze druhých tříd byli na divadelním představení „Včelí medvídci“. Slavnostně jsme se ustrojili, jak se do divadla „ sluší a patří“ a vyrazili jsme. Představení se nám všem velmi líbilo a dokonce jsme si spolu s herci zazpívali a zanotovali několik písniček. Mgr. Hana Pospíšilová a děti z I. B

zobrazit


07/03     Desatero budoucího školáka

Desatero budoucího školáka   POHYB  Už umím házet a chytat míč, běhat, skákat. Dovedu se obléci a uklidit své hračky. Umím správně stolovat, používat kapesník, toaletu, …   SAMOSTATNOST   Už umím být občas bez rodičů. Dovedu říci, co si myslím, s  čím souhlasím a nesouhlasím. Dodržuji dohodnutá pravidla…   JAZYK A ŘEČ   Už umím správně vyslovovat hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět a povídat si. Napíšu hůlkovým…

zobrazit


04/03     Beseda s paní Honkiszovou

Tento týden se postupně vystřídaly všechny čtvrté třídy na služebně MP v Kolíně.   Proběhly zde besedy s paní Honkiszovou, která se zabývá prevencí kriminality dětí a připravuje pro ně besedy a programy. Dnes 3. 3. tuto sérii uzavřela naše IV. A.  Čekalo nás téma „pravidla“. Besedy jsou vždy velmi zajímavé, poučné, a hlavně dětem srozumitelné. Kromě zopakování pravidel ve škole, v dopravě a v rodině, jsme se dozvěděli mnoho zajímavých příběhů a skutečných případů ze…

zobrazit


20/02     Lyžařský výcvik 7. ročníku

V termínu 12. 2. -17. 2. 2023 proběhl lyžařský výcvik tříd VII. B a VII. C na Horském hotelu Desítka na Černé hoře. Výcviku se zúčastnilo 34 dětí, z toho 13 začátečníků. Všechny děti se naučily lyžovat. Mgr. Václav Schön

zobrazit


15/02     Lyžařský výcvik VII. A a zimní soustředění VIII. A

Obě akce  proběhly na Friesových boudách v termínu 5. 2. – 10. 2. 2023. Účastnilo se 45 žáků. "Jezdilo" se na sjezdových i běžeckých lyžích a na snowboardech.  Počasí a sněhové podmínky nám přály.  Obě třídy si užily také přítomnost své třídní učitelky a společné večerní programy.  Za tým pedagogů    Václav Schön 

zobrazit


14/02     Na vlastní oči

Dne 9. 2. se žáci III. A vypravili na exkurzi do knihtiskárny v Kutné Hoře s  tím, že si tento historický klenot také prohlédneme na vlastní oči, protože většina z  nás v  tomto nedalekém městě ještě nebyla.     Po příjezdu jsme se zastavili u všech historických památek, kterými se toto město pyšní a řekli si zajímavosti a stručnou historii každé z  nich. Jako třeba Kamenný dům, středověká Kamenná kašna, Jezuitská kolej, chrám sv. Barbory, Hrádek, morový…

zobrazit


08/02     Plavecký výcvik

Dnes jsme zahájili první lekcí kurz plavání. Nikdo se nebál, v bazénu jsme si to náramně užili. Už se těšíme na příště. Žáci II. C a 3III. C

zobrazit

 
     
 

Webdesign: