7ZŠ Kolín - Články

09/07     Rozdělení žáků 6. ročníku do tříd pro školní rok 2020/2021

Na základě dosavadních dosažených sportovních výkonů a podaných přihlášek byli do sportovní třídy zařazeni tito žáci: VI. A – sportovní třída třídní učitelka Mgr. Vlasta Šlezová 3A/2020 7A/2020 14A/2020 15A/2020 17A/2020 18A/2020 20A/2020 22A/2020 25A/2020 27A/2020 1B/2020 4B/2020 5B/2020 6B/2020 7B/2020 11B/2020 18B/2020 20B/2020 1C/2020 3C/2020 8C/2020 14C/2020 21C/2020   Rozdělení ostatních žáků do tříd 6. ročníku: VI. B třídní učitelka Mgr. Jaroslava…

zobrazit


25/06     Ošetřovné - informace od rodičů pro rodiče

 Rodič dětí navštěvujících naši školu pro Vás vyhledal informace MPSV k ošetřovnému a vydávání vysvědčení, viz. odkaz.  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne#cervenec2020

zobrazit


24/06     Žáci 1. ročníku 2020/2021 - rozdělení do tříd

Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd pro školní rok 2020/2021: třída I. A     třída I. B     třída I. C     třídní učitelka Mgr. Eva Cilová   třídní učitelka Mgr. Vlasta Horová třídní učitelka Mgr. Hana Pospíšilová 2020/1     2020/3     2020/2     2020/5     2020/6     2020/8     …

zobrazit


18/06     Žáci přijatí do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412 , rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny pro školní rok 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly: ŠD - 2020/1 ŠD - 2020/51 ŠD - 2020/101 ŠD - 2020/160 ŠD - 2020/210 ŠD - 2020/2 ŠD - 2020/52 ŠD - 2020/102 ŠD - 2020/161 ŠD - 2020/211 ŠD - 2020/3 …

zobrazit


11/06     Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky školy ředitelské volno: pro žáky 8. a 9. ročníku od 25. 6. do 30. 6. 2020 (vysvědčení bude vydáno 24. 6. 2020) pro žáky 5. – 7. ročníku od 26. do 30. 6. 2020 (vysvědčení bude vydáno 25. 6. 2020) pro žáky 1. – 4. ročníku na dny 29. a 30 6. 2020 (vysvědčení bude vydáno 26. 6. 2020). Časový rozpis vydávání vysvědčení sdělí zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím systému Bakaláři.

zobrazit


08/06     Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Školní vyučování začíná ve školním roce 2020/2021 v úterý 1. září 2020 v 8 hodin. Škola se otvírá v 7 : 40 hodin. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. …

zobrazit


01/06     Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 2. stupně

Od 8. června mají přihlášení žáci 2. stupně možnost navštěvovat konzultace z vybraných předmětů (fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis). Přesný rozpis hodin bude účastníkům sdělen prostřednictvím systému Bakaláři nejpozději 5. 6. 2020. Každý žák při příchodu do školy odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění – tiskopis je v sekci Rodiče – Formuláře ke stažení. Při pobytu ve škole jsou žáci povinni dodržovat hygienicko-epidemiologická …

zobrazit


25/05     Školní družina informuje

Příjem žádostí o přijetí dítěte do školní družiny pro školní rok 2020/2021 byl ukončen. Registrační čísla byla rozeslána na email uvedený v žádosti. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte do školní družiny bude zveřejněno na stránkách školy do 17. 6. 2020

zobrazit


24/05     Práce žáků 9. ročníku

Žáci 9. ročníku měli v době distanční výuky vytvořit čtyři základní živly (oheň, voda, země, vzduch ) ve formě loga, tj. jednoduché značky, která by nejlépe vystihovala daný charakter živlu. Někteří zpracovali pouze jeden vybraný, většina potom vytvořila na jeden papír všechny čtyři živly. Tyto živly (oheň, voda, země, vzduch) utváří naše prostředí, ve kterém žijeme a také se promítají do povahy člověka (např. živly podle horoskopu). Jsou tedy základní podstatou našeho světa. Snad se vám…

zobrazit


21/05     Informace ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, čitelně a řádně vyplněnou přihlášku ke stravování prosím doručte do kanceláře hospodářky školní jídelny při 1. ZŠ Bezručova do 28. 6. 2020  (jen přihlášku, ostatní informace si ponechejte). V případě platby stravy jednorázovým příkazem (složenkou), je nutné si podklady vyzvednout v přípravném týdnu u hospodářky ŠJ. V případě platby stravy inkasem z  účtu, je nutné sjednat souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. 100033811/0800 u své banky, a to co…

zobrazit

 
     
 

Webdesign: