7ZŠ Kolín - Články

14/10     Stravování žáků v době distanční výuky

 Vzhledem k tomu, že jídelna při ZŠ Kolín Bezručova  stravuje zároveň děti rodičů ze záchranných složek, umožní žákům ZŠ Kolín III, Masarykova  od pondělí 19.10. do odvolání odběr oběda v době od 12:30 do 13:45 hodin do vlastních nádob. Nebude povoleno stravování přímo v jídelně. Žáci, kteří mají o stravování za těchto podmínek zájem, si přihlásí obědy přes systém Strava.cz. V současné chvíli jsou všechny obědy žáků odhlášeny. Takto je to dohodnuto s KHS…

zobrazit


13/10     Distanční výuka od 14.10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 probíhá pro žáky 1. – 9. ročníku povinná distanční výuka. Žáci budou pracovat doma podle pokynů svých pedagogů. Informace budou dostávat v Bakaláři a Teams. Kdo nemá doma některé učebnice nebo pracovní sešity, vyzvedne si je ve škole ve středu 14. 10. 2020 v době od 8 do 10 hodin. Žáci 1. stupně u svých třídních učitelů ve své třídě, žáci 2. stupně od svých vyučujících v kabinetech. Při vstupu do budovy zvoňte na vrátnici. V jiný den ani čas nebude nikomu z žáků…

zobrazit


09/10     Organizace výuky žáků od 12. 10. 2020

V souladu s krizovým nařízením vlády ze dne 8.10.2020 bude výuka žáků probíhat takto: Výuka žáků 1. stupně bude probíhat podle rozvrhu hodin beze změny. Nebude organizován plavecký výcvik. Provoz školní družiny bude beze změny. Školní kluby a kroužky nebudou pracovat. Výuka žáků 2. stupně bude probíhat následujícím způsobem: od 12.10. do 16.10. se budou prezenčně vzdělávat (chodit do školy) žáci 6. a 8. tříd. Žáci 7. a 9. tříd se v tomto období budou vzdělávat distančně (na dálku). od…

zobrazit


02/10     Přerušená činnost školních klubů

V souladu s nařízením  Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020 přerušujeme od pondělí 5. 10. 2020 činnost všech zájmových kroužků a klubů na naší škole. O  obnovení činnosti vás budeme informovat.

zobrazit


04/09     Otevřené školní kluby

Od 14. 9. 2020 budou pracovat tyto školní kluby: Gymnastika pro přihlášené ze tříd I. A a II. C Aerobik pro přihlášené ze tříd II. C a III. A Míčové hry pro přihlášené ze tříd I. A a I. C Keramika pro přihlášené ze tříd II. C a III. B Flétna pro přihlášené ze třídy I. B Pohybový (mažoretky) pro přihlášené ze třídy I. B a II. B Z ostatních tříd se nepřihlásil dostatečný počet zájemců tak, aby byly splněny podmínky pro otevření klubu. Přihlášeným účastníkům bude částka 350,…

zobrazit


31/08     Opatření v rámci boje s virovou nákazou Covid - 19 na 7. ZŠ v Kolíně

Pohyb osob: Zaměstnanci bez omezení. Rodiče a prarodiče prvňáčků 1.9. pouze do třídy (s rouškou). Doprovázející osoby všech žáků včetně prvňáčků od 2.9. pouze před školu. Cizí návštěvníci pouze po evidenci na vrátnici 1.pavilonu, vstup pouze s rouškou. Roušky: Do případné změny pokynu od hygienické služby nebo nařízení vlády je pohyb zaměstnanců a žáků možný bez roušek. Mytí a dezinfekce: Dezinfekce u každého vstupu do školy. Toalety vybaveny teplou vodou, antibakteriálním mýdlem,…

zobrazit


29/08     Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021  plánujeme činnost  těchto školních kroužků:      Název kroužku (klubu) ročník čas vedoucí kroužku Pondělí       Stolní tenis 2. - 4. 15:10 - 16:10 Mrzenová P. Pohybový (mažoretky) 1. - 3. 15:20 - 16:50 Pavlíčková J. …

zobrazit


28/08     Školní družina informuje

Školní družina zahájí provoz ve středu 2. září 2020. Upozorňujeme rodiče, že z provozních důvodů měníme systém vyzvedávání dětí ze školní družiny. Časy určené k vyzvedávání dětí: v 11:45 hodin ve 12:40 hodin ve 13:30 hodin od 14:45 kdykoliv V jinou dobu nebude možné dítě ze školní družiny vyzvednout, ani samostatně propustit.                            …

zobrazit


26/08     Informace k zahájení školního roku

1.září 2020 bude škola otevřena pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče od 7:30 hodin. Vstup dětí 1. ročníku a jejich doprovodu  do školy bude  hlavním vchodem vpravo. Žáci školy přijdou do školy bez roušky. Vstup rodičů doprovázejících děti 1. ročníku bude dovolen pouze s rouškou. Žákům  2. – 9. ročníku bude umožněn vstup do školy v 7:40 hodin. Jiné dospělé osoby nebudou do školy vpuštěny. Slavnostní zahájení školního roku  bude v 1. ročníku přibližně do 9:15 hodin.…

zobrazit


09/07     Rozdělení žáků 6. ročníku do tříd pro školní rok 2020/2021

Na základě dosavadních dosažených sportovních výkonů a podaných přihlášek byli do sportovní třídy zařazeni tito žáci: VI. A – sportovní třída třídní učitelka Mgr. Vlasta Šlezová 3A/2020 7A/2020 14A/2020 15A/2020 17A/2020 18A/2020 20A/2020 22A/2020 25A/2020 27A/2020 1B/2020 4B/2020 5B/2020 6B/2020 7B/2020 11B/2020 18B/2020 20B/2020 1C/2020 3C/2020 8C/2020 14C/2020 21C/2020   Rozdělení ostatních žáků do tříd 6. ročníku: VI. B třídní učitelka Mgr. Jaroslava…

zobrazit

 
     
 

Webdesign: