7ZŠ Kolín - Články

01/07     Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o   přijetí dítěte k  základnímu vzdělávání ze dne 16.6.2022, podanou prostřednictvím zákonného zástupce dítěte/Директор загальної школи, діяльність якої…

zobrazit


29/06     Vodácký výcvik VIII. A a VIII. B

Ani počasí nás neodradilo užít si společně tři dny na Vltavě! Děti všechno zvládly i v deštivém počasí.  Mgr. Václav Schön

zobrazit


29/06     Exkurze na Práchovnu

Dnes - 29. 6. - naši deváťáci vyrazili na úplně poslední exkurzi na naší škole. Vydali jsme se na Zálabí na Práchovnu. Nahoru vylezli ti nejodvážnější, co netrpí závratí. Ale každopádně procházka se líbila nám všem. Mgr. Vokálová

zobrazit


23/06     Vltava 2022

V  pondělí 20. 6. vyjely naše obě devítky na vodácký výlet. Vyjeli jsme v  osm hodin od školy. Nejdříve jsme si mysleli, že naším největším nepřítelem bude počasí, protože předpověď nevypadala vůůůbec dobře a my si mysleli, že místo plavek budeme nejvíce potřebovat pláštěnky. Nakonec nás ale větší bouřky a lijáky minuly, ale zase jsme měli smůlu s  autobusem. Asi devadesát kilometrů před cílem začal náš autobus neuvěřitelně kouřit a my museli nuceně zastavit. Panu řidičovi se…

zobrazit


19/06     Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd pro školní rok 2022/2023

Rozdělení žáků budoucího 1. ročníku   do tříd: I. A   I. B   I. C   třídní učitelka Mgr. Zuzana Kesnerová třídní učitelka Mgr. Hana Pospíšilová třídní učitelka Mgr. Eva Konvalinková 68UJF   ZF26M   CYSLX   14MCH7   16JH10   17MC2   74F4C   CP6J7   GIUYT   BHAU7   …

zobrazit


17/06     Žáci přijatí do školní družiny pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023    jsou na základě podané žádosti přijati do školní družiny  žáci   1. –  4. ročníku s těmito evidenčními čísly: 2022/1   2022/51   2022/121   2022/177 2022/2   2022/52   2022/122   2022/178 2022/3   2022/53   2022/123   2022/179 2022/4   2022/54   2022/124   2022/180 …

zobrazit


17/06     Besídka ve II. C

Blíží se konec školního roku, a protože se nám nepodařilo uskutečnit naši připravovanou vánoční besídku, tak jsme pozvali naše rodiče, babičky, sourozence a další příbuzné na dnešní odpoledne.    Kromě společného tance na písničku „Sloník Toník“ a pohádky jsme všem vykouzlili úsměv dalšími vystoupeními (např. básničky, kouzla, písničky, vtipy, cvičení a další ). Některé maminky nám napekly i nějaké dobroty, za které jim moc děkujeme. Všichni jsme si to moc užili.…

zobrazit


17/06     Preventivní program

Moc děkujeme tatínkovi našeho spolužáka, panu Neradovi, který pracuje na letišti v Ruzyni jako celník a navštívil nás ve škole  se svými pejsky Ykonou a Persií.  Předvedli nám, jak pracují psi - profesionálové při odhalování nebezpečných výbušnin a drog v zavazadlech cestujících.  Při  poutavém  vyprávění jsme se také poučili o nebezpečí při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou, dozvěděli jsme se, jak obtížné je vycvičit pejska  a spoustu dalších zajímavostí…

zobrazit


17/06     Exkurze do ZOO

V úterý 14. 6. 2022 jsme se vydali na exkurzi do ZOO Jihlava. Během výukového programu s názvem Voda kolem nás  jsme si formou her a skupinových úkolů zopakovali význam vody v přírodě, její koloběh, kde všude se nachází,  v jaké podobě ji můžeme v přírodě najít, jak je pro život na Zemi důležitá. V druhé části programu jsme se vydali po zoologické zahradě s naší průvodkyní, která nám ukazovala živočichy. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z jejich života. Druhá skupinka ze III. C…

zobrazit


14/06     První školní výlet

Dnes jsme společně podnikli náš první školní výlet. Paní učitelky nás vzaly    do Ostré, kde jsme navštívili Botanicus. Výlet se nám moc líbil a všichni jsme si to společně opravdu užili. Velký zážitek pro nás některé byla už samotná jízda vlakem.  Už teď se těšíme na další výlet.  Žáci třídy I. B a I. C a jejich třídní učitelky  Mgr. Petra Pekárková a Bc. Jana Hozmanová

zobrazit

 
     
 

Webdesign: