7ZŠ Kolín - Články

28/10     Tvoření z přírodnin

V pátek 26. října navštívila školní družina Kmochův ostrov. Na ostrově jsme si prohlédli podzimní přírodu a ze spadaných listů, žaludů, kaštanů, klacíků a kamínků jsme si ve skupinách vytvořili obrazec podle vlastní fantazie. Bylo krásné podzimní počasí a ostrov byl najednou plný zvířátek, hnízd a domečků.                                 …

zobrazit


24/10     Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou ve čtenářském klubu

Tento týden jsme měli možnost v našem pravidelném klubu se setkat se spisovatelkou Ivonou Březinou, která píše knihy pro děti předškolní i děti školou povinné. Vyprávěla nám, jak se stala spisovatelkou. Co vše musela pro vydání svých knih pochopit, vytvořit i přijmout. Povídala nám o své spolupráci se synem již zemřelé paní ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, i o tom, jak se obrázky do vydávané knihy hledají a následně schvalují. Beseda se nám moc líbila a ani jsme si nevšimli, jak čas rychle…

zobrazit


23/10     Projektový den - 100 let naší republiky

Projektový den se nám líbil. Hlavně hodně různých činností a úkolů, z kterých jsme se o naši vlasti dozvěděli mnoho zajímavého. Novinkou pro nás bylo oblékání lidí v době minulé, poznávání automobilů, kterými lidé dříve jezdili, skládání puzzlů, v kterých jsme objevili nějakého sportovce nebo vědecký objev té doby. Zahráli jsme si i soutěž, ve které jsme poznávali naše české badatele, vědce a některý z jejich objevů si i vyzkoušeli.  Vzdali jsme čest naší hymně a naší krásné…

zobrazit


19/10     Dýňobraní ve II. C

Ve čtvrtek jsme  společně s některými rodiči strávili hezké odpoledne. Sešli jsme se na zahradě v altánu a společně vydlabávali dýně. Určitě jsme si všichni užili spoustu legrace. Chvílemi to vypadalo, že rodiče relaxují  vykrajováním dýní a děti přišly hlavně kvůli našemu občerstvovacímu koutku, který připravily naše úžasné maminky. Všem moc děkuji, že si udělali čas a doufám, že s námi strávili příjemné chvíle. Mgr. Hana Pospíšilová

zobrazit


15/10     Matematika Hejného pro rodiče

Ve středu 24. října 2018 v 15:30 hodin můžou do našich školních lavic zasednout zájemci z řad rodičů, kteří se chtějí seznámit se základy matematiky podle profesora Hejného a vyzkoušet si, jaké to je “počítat trošku jinak” – zábavně a s radostí. Hodinu povede Mgr. Věra Motáková. Předpokládaný konec bude v 16:30 hodin. Vezměte s sebou dobrou náladu a chuť naučit se to, co umí vaše děti. Těšíme se na vás. Předběžné přihlášky posílejte na lhovorkova@7zskolin.cz

zobrazit


13/10     Malé sportování na velkém hřišti

V pátek 12. října se v naší školní družině konala první akce s názvem ,,Malé sportování na velkém hřišti“. V půl druhé se všechna oddělení školní družiny sešla na hřišti. Děti byly rozděleny do družstev a plnily disciplíny na různých stanovištích. Soutěžilo se v přetahování lanem, přenášení míčku na pálce, střelbě na koš a obratnosti s fotbalovým nebo gymnastickým míčem. Sportovní odpoledne se nám pěkně vydařilo ?  Veronika Veselá

zobrazit


12/10     S dětmi do lesa

Ve čtvrtek 27.9. proběhla  v lesních prostorech Borky akce „S dětmi do lesa“. Zúčastnili se jí žáci pátých ročníků.  Po celou dobu programu byly děti doprovázeny lesními pedagogy, kteří žákům představili fungování lesního ekosystému, ekologii lesa, kynologii a myslivost. Celý program pak odstartoval ukázkami loveckého troubení. Do programu byly zahrnuté i zábavně-vzdělávací hry. V závěru akce proběhla diskuze dětí s pedagogy a předání upomínkových předmětů. …

zobrazit


10/10     Co se děje ve 4.ročníku

Žáci ze čtvrtých ročníků dokončili projekt o svém rodném městě a regionu. Ve všech třídách si shromáždili mnoho materiálu a společně vytvořili krásné práce. Každá skupina pak odprezentovala svůj zadaný úkol. „Dozvěděli jsme se mnoho nových poznatků o historii i současnosti našeho města. Povídali jsme si o památkách, kultuře, sportu, o osobnostech města, ale i zeměpisných údajích. Nejvíce nás zaujalo vyprávění o Františku Kmochovi, po kterém je pojmenován ostrov u řeky Labe.”  …

zobrazit


10/10     Podzim ve II. C

V naší třídě zavládl podzim se vším všudy. Kromě krásných barevných dýní a kukuřic, které nám zdobí okna, nám do třídy dnes přibyly dýňoví panáčci - malí kamarádi v podobě žaludů ve skořápkách z ořechů a další krásné dekorace z přírodnin, o kterých se teď učíme v prvouce. Na všechny kamarády pak dává pozor velký slaměný strašák. Ráda bych rodičům poděkovala, že je to s námi tak baví a zásobují nás takovou krásnou výzdobou :-) Mgr. Hana Pospíšilová

zobrazit


28/09     Okresní kolo přespolního běhu

Dne 25. 9. 2018 se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu na atletickém stadionu v Borkách. Za první stupeň nás reprezentovali: Hnida Jaroslav, Reifová Diana, Kondrát Adam, Harandzová Bianka, Peeters Nora, Kesnerová Sofie, Hovorka Martin, Řezníček Tomáš, Dušková Adéla, Beneš Petr, Hlocká Zdeňka, Tichá Natálie, Převrátil Marek, Grumlová Simona, Havránek Jakub, Šolc Vojmír. Družstvo dívek 4. - 5. ročníku se umístilo na 4. místě. Chlapci vybojovali krásné 2. místo. Všem zúčastněným moc…

zobrazit

 
     
 

Webdesign: