7ZŠ Kolín - Články

29/12     Vánoční výtvarná soutěž

Děti ze IV.C se účastnily soutěže s vánoční tematikou. V hodinách výtvarné výchovy společně ztvárnily příběh zrození Ježíška. Výkresy se jim povedly. Jsou zveřejněny na www.nasjezisek.cz, kde si celý příběh můžeme všichni prohlédnout. Na těchto webových stránkách současně probíhá hlasování veřejnosti. Dejte našemu příběhu svůj hlas, který v konečném součtu potvrdí naše vítězství v soutěži. Hlasujte. Podpořte svým hlasem naši školu. Hlasovat můžete na záložce Výtvarná soutěž…

zobrazit


28/12     Krásný nový rok

Krásný a úspěšný rok 2015 přejeme všem našim přátelům a příznivcům pedagogové Sedmičky

zobrazit


20/12     Vánoční besídka v I.C

Poslední školní den před vánočními prázdninami si děti v I.C jaksepatří užily. Celé dopoledne probíhalo v duchu blížících se Vánoc. Děti se seznamovaly se zvyky a tradicemi, které k tomuto období patří. Dokonce se z nich na chvíli stali rybáři lovící štědrovečerního kapra. Závěr celého dopoledne patřil scénkám a rozbalování malých dárečků. Krásné Vánoce.

zobrazit


20/12     Vánoční koncert

Vánoční písně a básně rozezněly  ve středu 17. prosince chrám svatého Bartoloměje. Žáci naší školy přichystali milý dárek pro své rodiče, prarodiče, známé, pedagogy a kamarády. Jim také patří poděkování za dobrovolný finanční příspěvek. Výtěžek sbírky, částku 3 483 Kč, žáci předají jako poděkování za možnost uskutečnit svůj koncert v nově opraveném chrámu svatého Bartoloměje panu proboštu Luboru Bulínovi čtvrtou adventní neděli na charitativní účely. V tento den…

zobrazit


17/12     Besídka v V.B

Ve čtvrtek 11. 12. jsme si připravili besídku pro naše rodiče. Samozřejmě byla vánoční, a proto jsme začali koledami. Pak mohli rodiče shlédnout další vystoupení, mezi které patřily různé tance, hra na bicí, scénka atd. Na závěr jsme celá třída zahráli pohádku „ O šípkové Růžence“. Besídka končila zase koledami. Všem jsme popřáli veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce. Myslíme, že se nám besídka povedla a všem se líbila. Děti z 5.B

zobrazit


12/12     Zpívání pro pejsky se nám vydařilo

Na přípravě se podílely děti všech věkových kategorií - od malých prvňáčků až po velké osmáky. Malí zpěváčci si připravili písničky společně se svými vychovatelkami ze školní družiny, starší žáci s třídními učitelkami p. Konvalinkovou, Horovou a Bláhovou a druhostupňoví zpěváci nacvičili krásné písničky pod vedením paní učitelky Motákové. Úvod celého koncertu patřil žákům 7.ročníku, kteří pod vedením paní učitelky Železné sami vymysleli a nacvičili scénku s tematikou opuštěných pejsků s…

zobrazit


11/12     Oznámení školní družiny

Ve středu 17.prosince 2014 bude provoz školní družiny pouze do 16:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

zobrazit


08/12     Školní družina připravuje

provoz o jarních prázdninách: od pondělí 2.února do pátku 6.února 2015 vždy od 8 do 15 hodin. Náplň činnosti: soutěže, hry, tvoření, vycházky. V úterý výlet (předpokládaná cena výletu 300,- Kč - cenu i místo upřesníme v lednu). Školní jídelna nevaří, děti si budou nosit jídlo i pití na celý den z domova. Závazné přihlášky odevzdávejte do 19.prosince 2014. Těšíme se na společné zážitky. Dagmar Vobořilová a vychovatelky ŠD

zobrazit


08/12     Adventní čas v I.C

V pátek 5.12. na děti ve třídě čekalo veliké překvapení. Pěknou nadílku dětem dal sám Mikuláš a čertíci s andělem (děkujeme dětem ze 4.B). Všichni jsme pak s velikým očekáváním vyšli do muzea, kde na nás čekaly různé postavy adventu. Když děti otevřely dveře, uviděli jsme krásně vyzdobenou staročeskou chalupu a v ní stály všechny adventní postavy. Děti se o nich mnoho dozvěděly a ke každé z nich měly mnoho dotazů. Nejvíce snad všechny zaujala zlá Perchta. V závěru naší návštěvy si děti…

zobrazit


07/12     Vánoční zpívání pro pejsky

Na naší škole se stalo tradicí, že v předvánočním čase žáci uskuteční koncert, jehož výtěžek je věnován ve prospěch psího domova v Kolíně. Koncert má ustálený název "Zpívání pro pejsky". V letošním roce je to už 13.ročník. Koncertovat budeme celkem třikrát. Ve středu 10.prosince a v pátek 12.prosince. Posluchači budou z řad našich spolužáků a dětí okolních mateřských škol. V loňském roce byl výtěžek dobrovolného vstupného 14 000 Kč a jako bonus od vás dostali psí kamarádi v…

zobrazit

 
     
 

Webdesign: