7ZŠ Kolín - Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady…
 

…si uděláme hezký projektový den. Inspirováni Werichovou písničkou jsme se pustili do přípravy projektového dne napříč školou – 1.stupněm ZŠ v Kolíně v Masarykově ulici. Příprava projektu je vždy náročná a nejen žáci, ale i učitelé byli plni očekávání, co tento den přinese a zda se vyplní představy o jeho průběhu. Jednotlivé dílny měly různé zaměření, ale spojovala je společná myšlenka, společný cíl – poznávat se navzájem, učit se spolupráci a toleranci, dozvědět se něco nového, umět si opatřit, vyhledat a zpracovat informace a předat je ostatním spolužákům.. Prožít něco nového, hezkého, příjemného. Každý z 340 žáků a učitelů si ve čtvrtek 3.března 2005 vybral práci podle svých zálib a přispěl tak k poznání a příjemným zážitkům všech ostatních. Po společném zahájení v hale školy, kdy děti podle hlasu poznávaly J. Wericha a zazpívaly si společně některé jeho písničky, se rozešly do jednotlivých dílen podle vlastního výběru. Teprve nyní zjistily, kdo je vedoucím jejich dílny. Zaměření bylo různé, o charakteru činnosti napovídaly zatím pouze názvy: Z pohádky do pohádky, Jak se dělá divadlo, Začarované knihy, Hrajeme si s prostorem, Cestovní kancelář, Jedeme na školu v přírodě, Keramická dílna a Dílna plná uzlíků. Činnosti ve všech dílnách sledovali celé dopoledne novináři z dílny Novinařina je dřina. Jejich zásluhou jsme se dozvěděli z Projektových novin, jak žáci pracovali, s čím byli spokojeni a co by ještě vylepšili, jaké pocity při práci děti i učitelé měli. Závěrečná prezentace prací všech dílen byla opět v hale školy. Všichni se zde pochlubili nejen psanými a malovanými výsledky své práce, ale děti z hudební dílny nám zazpívaly vlastní skladbu, herci z divadelní dílny zahráli dvě vlastní pohádky. Všichni se dobře bavili a zprvu ani nepostřehli, kolik nových a pro praktický život důležitých dovedností se dnes naučili. S pocitem dobře vykonané práce a bohatší o nové společné zážitky jsme se rozcházeli domů. Děti s otázkou „Kdy zase bude další projektový den?“ a učitelé s myšlenkou na to, jak připraví příští projekt tak, aby byl alespoň tak dobrý jako ten dnešní. A nebo raději ještě lepší. L.Hovorková Zážitky a názory dětí naleznete v sekci Školní časopis, ikona Projektové noviny, které vypracovali děti s Mgr.Zuznou Jarošovou.

 
     
 

Webdesign: