7ZŠ Kolín - Ohlédnutí za posledními měsíci školního roku 2004/2005
 

Měsíce květen a červen byly ve znamení mnoha akcí. 21.dubna byl projektový den na téma Den Země. V prvním ročníku zaměřený na bezpečnost dětí, postupně náročnost práce stoupala až k celkovému pohledu na život na naší planetě. 1.6. celoškolní projet Napříč školou přiblížil dětem druhy umění. Vyzkoušeli si, jaké to je být malířem, textařem, hudebníkem, ….pomáhali jeden druhému, přemýšleli, jaké vlastnosti má mít dobrý kamarád. Oba měsíce byly také ve znamení škol v přírodě. Vyjelo na ně 10 tříd 1.stupně. Činnosti na výjezdech byly prováděny formou projektů. Pro žáky je tento způsob práce zajímavější, oblíbenější a učí je vzájemné spolupráci. Společně objevené skutečnosti jsou umocněné hezkými zážitky. 1.A, 1.B a 2.B byly v Rokytnici nad Jizerou 3.A, 3.B a 3.C v Dolních Mísečkách 4.B a 4.C na Benecku 5.B a 5.C na Zadově Ostatní třídy vyrazily na školní výlet: 1.C a 2.A do ZOO do Dvora Králové 4.A na Stříbrné kutnohorské dobrodružství 5.A na Samopše Byla ukončena celoroční soutěžní hra s „Moudrou sovou“.Děti celého 1.stupně dostávaly každý měsíc úkoly na různé téma. Například sport, literatura, matematika, rostliny a živočichové kolem nás, apod. V soutěži si nejlépe vedli žáci ze třídy 3.B – zúčastnilo se jich nejvíce a i jednotlivci dosáhli největšího počtu bodů. Odpovídali téměř na všechny otázky. Odpovědi vždy mohli vyhledat v knihách, na internetu, poradit se s kamarády, s vyučujícími, s rodiči. Jména nejlepších jsou: Martin Řehák ze 3.B, Karolína Škrabánková ze 3.B, Tomáš Toms z 1.C, Petr Havlík ze 3.B, Jan Dařílek ze 3.B, Tereza Paďouková ze 4.C, Karel Nedbal ze 3.C Ze školních sešitů našich žáků: Ohlasy na Den napříč školou: Dnešní den byl: náročný, zábavný, dozvěděli jsme se, že práce ve skupině je skvělá, něco nového o umění, prostě nás to bavilo. Líbilo se mi , že jsme chodili po celé škole. Taky jsem se naučil poznávat hudební skladatele a nástroje. Je dobré si pomáhat a nehádat se. Dnešní úkoly byly fajn. Nelíbilo se mi, když nám kluci utekli. Naučila jsem se hodně, že to ani nemůžu vyjmenovat. Podařilo se nám získat hodně bodů. Líbilo se mi, že jsme se nemuseli učit. Jaký by měl být kamarád: Dobrý, slušný, pracovitý, moudrý, spolehlivý, šikovný, srandovní, upřímný, milý, sportovec, pravdomluvný, ohleduplný. Měl by být hodný a rozumný, ale určitě ne nějaká hvězda, která všechno umí a nemá žádnou chybu. Protože to by nebyl člověk, ale nějaká skvělá bytost. Já také neumím všechno a mám nějakou chybu, ale určitě mám také dobré vlastnosti a umím uznat svou chybu.

 
     
 

Webdesign: