7ZŠ Kolín - Jak se připravujeme na školní vzdělávací program (ŠVP)?
 


S přípravou jsme začali teprve v minulém školním roce 2004/2005. Seznamovali jsme se se strategiemi, metodami a formami práce vycházejícími z konstruktivismu. Jedná se totiž o postupy, které vyžaduje probíhající reforma školství. Scházeli jsme se na středečních dílnách, které jsme pro svou potřebu pojmenovali Setkání s Metod/dějem. Přestože se setkání neúčastnili všichni kolegové, dílny nastartovaly zdravé pedagogické myšlení na naší škole.

Zároveň jsme přistoupili k realizaci SWOT analýzy, na níž se krom učitelů podíleli prostřednictvím dotazníků i rodiče našich žáků. Vyhodnocení  provedly týmy pedagogů, závěrečný sumář pak zpracovalo vedení školy. S výsledky jsme se seznámili na začátku tohoto školního roku 2005/2006. Zajímaly nás hlavně příležitosti školy, ohrožení a její spojenci.

Týmy se dále zamýšlely nad vizí školy a profilem našeho absolventa. Závěry jsme využili na výjezdní pedagogické radě (30. 10. – 2. 11. 2005). Zde jsme podrobně definovali výchozí stav školy a zároveň cestu k „ideální škole“ včetně překážek, které můžeme vlastními silami odstranit. Tato porada výrazně stmelila kolektiv pedagogů.

 Nechceme ztrácet čas, a tak využíváme dny volna k dalším krokům. Během podzimních prázdnin je tu znovu středeční Setkání s Metod/dělem. Krom vyučovacích metod formulujeme postavení učitele ve výuce. Bez těchto dílčích kroků si neumíme realizaci školního vzdělávacího programu představit.

Zuzana Bláhová

 


 

 
     
 

Webdesign: