7ZŠ Kolín - ZÁPIS do 1. tříd

02/01     ZÁPIS do 1. tříd

 

ZÁPIS dětí do 1.ročníku bude na naší škole ve čtvrtek 17.ledna 2008 od 13 do 17,30 hodin a v pátek 18.ledna 2008 od 13 do 17 hodin

 Zapisujeme děti narozené od 1.9.2001 do 31.8.2002

Nabízíme: moderní způsob výuky ve třídách za použití didaktické techniky a informačních technologií, individuální přístup k žákům při výuce, skupinovou práci žáků, projektovou výuku, exkurze a výlety k probíranému učivu, školy v přírodě, návštěvy kulturních představení, besedy, výuku v nové přírodní učebně, tvůrčí práci při tvorbě školního časopisu, pestrou práci dětí ve školní družině, široký výběr zájmové činnosti v odpoledních hodinách, v době přestávek umožňujeme pobyt žáků na školní zahradě a  hřišti, zajišťujeme pitný režim, od 3.ročníku výuku cizího jazyka, od 6.ročníku výuku ve třídě se sportovním zaměřením na lehkou atletiku, lyžařské kurzy, pestrou nabídku volitelných předmětů pro žáky 2.stupně, na 2.stupni poznávací zájezdy do zahraničí

K  zápisu vezměte  s  sebou rodný list dítěte  a občanský průkaz zákonného zástupce.

 
     
 

Webdesign: