7ZŠ Kolín - Vážení rodiče a přátelé 7. ZŠ v Kolíně
 
po tříletém působení na této škole a jakožto předseda Školní rady, kterému končí volební období,  se na Vás obracím s velkou prosbou. Je zapotřebí, aby se k 1. 1. 2009 rozběhla činnost nové Školní rady a k tomu potřebujeme nové členy z řad Vás, rodičů.
Žádám Vás tedy, abyste  do 30. 10. 2008 zasílali své návrhy na vhodné kandidáty  na  mou e-adresu marcelavedralova@seznam.cz nebo je vhazovali do schránky ŠR umístěné u hlavního vchodu do školy (vchod u ředitelny). Na základě Vašich návrhů pak proběhnou na třídních schůzkách v listopadu letošního roku řádné volby do Školní rady.  
 
Děkuji Vám jménem celé ŠR za tříletou podporu a spolupráci s námi.
Ing. Marcela Vedralová
předseda Školní rady při 7. ZŠ v Kolíně

 

 
     
 

Webdesign: