7ZŠ Kolín - 7.B v knihovně

14/10     7.B v knihovně

 

V pondělí 13.10. ráno jsme opustili školní lavice a vydali se na domluvenou exkurzi do Městské knihovny v Kolíně. Nejednalo se o besedu či přednášku, ale o prohlídku  všech místností knihovny, ať veřejnosti přístupných, či nikoli. Začátek naší exkurze začal ve studovně v 1.patře, kde nám ochotná a milá paní knihovnice stručně vylíčila současný stav knihovny, jak a které knihy se nakupují. Seznámila nás s minulostí a také nám vysvětlila, jaké služby knihovna svým čtenářům nabízí. To bylo velmi zajímavé, protože si zde můžete knihy nejenom půjčit, ale od ranních hodin funguje čítárna, kde jsou k dispozici snad všechny noviny a časopisy, starší výtisky si můžete i půjčit domů. Samozřejmě je zde pro čtenáře přístup na internet zdarma, což je výborné. Zajímavá byla informace o počtu knih v městské knihovně. Je jich asi 100 000 kusů.

 Z čítárny jsme pokračovali do studovny, kde jsou snad všechny možné slovníky, encyklopedie a sbírky zákonů. Další zastavení bylo v regionálním oddělení, ve kterém  si najdete informace o Kolíně, kolínských památkách i významných rodácích. Jako první jsme mohli nahlédnout do nově otevřeného dětského oddělení, které se po rekonstrukci otvírá. Bylo to zde velmi pěkné, čisté, nové stolečky, židle, barevné počítače a dětský koutek.

V oddělení pro dospělé uvidíte v policích jen menší část knih, které knihovna vlastní. My jsme měli možnost vidět tu větší část, která se nachází v zadní místnosti oddělení a ve sklepě. Tam to bylo obzvlášť zajímavé, úplný labyrint regálů s knihami. Jeden vtipálek zde zhasnul a my se ocitli v naprosté tmě. Holky hned začaly pištět, ale paní knihovnice nás brzy odvedla zpátky na zem do světla.

Exkurzi jsme ukončili v čítárně. Rozloučili jsme se a poděkovali paní knihovnici za ochotu a čas. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o knihovně, o tajných a čtenáři nenavštěvovaných prostorech a také o službách, které knihovna v Kolíně poskytuje. Velmi děkujeme.                                                     7.B(7.základní škola,Masarykova)

 
     
 

Webdesign: