7ZŠ Kolín - 7 . ZŠ Adaptační kurz šestých ročníků Kolín a Zbraslavice
 

Tento adaptační kurz byl na naší škole již čtvrtým v pořadí. Třída paní učitelky V. Šlézové 6.A  nevyužila možnosti výjezdu do rekreačního střediska U starého rybníka ve Zbraslavicích, zůstala v Kolíně a kurz absolvovala v prostorách školy. Naopak třída 6.B s třídní učitelkou M. Hovorkovou se na výjezd mimo školu velice těšila.

     V pondělí se třídy seznamovali se svými lektorkami - Markétou a Gábinou z o.s. Semiramis, a tvořila se pravidla třídy. Celé úterý probíhaly techniky zaměřené na spolupráci a efektivní komunikaci ve třídě. Ve středu přišla na řadu celodenní aktivita, při které docházelo k uvědomování si role ve třídním kolektivu. Čtvrtek byl ve znamení převzetí odpovědnosti, kterou přináší přechod na druhý stupeň základní školy. Poslední den  se všichni věnovali pozitivním zpětným vazbám ve skupině a psychohygieně - (přenesení všech osobních problémů a starostí do kamene, který byl vhozen na dno rybníka). Samozřejmostí byla každodenní ranní reflexe na které zaznívaly pocity za uplynulý den a večerní tvorba třídního časopisu.

                       Pobyt, stravu a dopravu si hradili žáci sami. Ubytování zajištěné společností Sicco s.r.o bylo velni příjemné. Lektorné bylo hrazeno z grantu Krajského úřadu Středočeského kraje - Program č. I.. Lektoři z o.s. Semiramis opět potvrdili svoji kvalitu profesionálů a naše škola se těší na pokračující  spolupráci v rámci dlouhodobé primární prevence.

školní metodik prevence – Václav Schön

 
     
 

Webdesign: