7ZŠ Kolín - Logická olympiáda úspěšně
 

V pátek 10. října se uskutečnilo základní kolo Logické olympiády, kterého se zúčastnilo téměř 4000 žáků z více než 150 škol v Praze a Středočeském kraji. Z Kolína se účastnily 2 školy. Z naší školy postoupily 3 děti do finále, které proběhne 14. listopadu 2008 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Logická olympiáda je soutěž pro žáky pátých tříd základních škol pořádaná Menzou ČR ve spolupráci se školami, které si uvědomují důležitost včasného objevení individuálních vloh svých žáků a užitečnost jejich dalšího rozvoje.

Existuje řada různých dispozic a nadání. Logické myšlení je jedním z nich. Toto nadání se však v běžných školních aktivitách u dětí často neprojeví. Cílem soutěže je podchytit tyto skryté schopnosti žáků a pomoci v jejich dalším rozvoji.

Soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. Stačí zdravý rozum, logika, rychlý a správný úsudek. Tím se Logická olympiáda liší od ostatních soutěží, kde úspěch závisí do značné míry na úrovni znalostí žáka.

Ve finále Logické olympiády budou naši školu zastupovat Aneta Dautovská z 5.C, Vít Jirovský z 5.C a Adéla Netíková z 5.A. Ti byli v základním kole z našich žáků nejúspěšnější a probojovali se mezi 200 nejlepších řešitelů..

Blahopřejeme jim a věříme, že ve finále budou úspěšní.

 
     
 

Webdesign: