7ZŠ Kolín - Gymnastická přehlídka
 

24.února 2010 byl od 10 hodin v tělocvičně již 5.ročník gymnastické přehlídky žáků 1.stupně. Všichni jsme se na ni připravovali a trénovali sestavy na akrobacii a na lavičkách celou zimu v hodinách tělesné výchovy.  Ti starší ze čtvrtých a pátých ročníků navíc trénovali přeskok přes kozu našíř. Během posledního týdne byli vybráni vždy dva nejlepší z každé třídy, kteří pak své výkony předvedli nejen před svými kamarády ze školy, ale také před některými rodiči. Všechny nás velmi potěšilo široké publikum, které se sešlo v tělocvičně naší školy. Všechny sestavy byly zacvičeny s velkou pečlivostí a snahou o co nejlepší výkon. Vynaložené úsilí našich spolužáků jsme odměnili potleskem. V mladší kategorii byli nejlepší: 1. Adéla Bukačová ze 3.A, 2. Veronika Jírovská ze 3.C, 3. Jakub Hejný ze 3.B.  Další soutěžící byli Seifertová L., Novák P., Pernicová S., Radníková B., Meissnerová E., Raková V., Slavíčková V., Tůmová E., Machová M., Nováčková L., Dvořáková A. Ve starší kategorii zvítězila Lenka Čudová z 5.C, 2. Natálie Kleiberová z 5.A, 3. Veronika Tupá ze 4.C. Dále v této kategorii zacvičili Paděrová D., Mertová A., Gavorová M., Skalová K., Hrabáková M., Pospíšilová A., Vít T., Doudová K., Sýkorová T.

Blahopřejeme nejen vítězům, ale i všem ostatním, kteří měli odvahu a své sestavy nám předvedli. Již dnes se těšíme na další ročník této soutěže, který bude za rok. Děkujeme paní učitelce Haně Pospíšilové za přípravu celé soutěže a vyučujícím tělesné výchovy za pomoc při nacvičování sestav.

Za všechny diváky i soutěžící Daniel Bukač, Nikola Svobodová, Michlová z 5.A

 
 
     
 

Webdesign: