7ZŠ Kolín - Den pětek

13/05     Den pětek

 

- s pětkami i bez pětek. 5.5. slavil 5.výročí své existence e Twinning realizující mezinárodní spolupráci škol v Evropě. Do vyhlášeného projektu se zapojila i naše škola. V tento den byly na spolupracujících školách v celé Evropě realizovány projekty, ve kterých své významné postavení mělo číslo 5. Na naší škole 5 vyučujících uspořádalo pro 5 tříd netradiční pětiboj, ve kterém soutěžila pětičlenná družstva o 5 bodů. Soutěž nazvali „Správná pětka“ a jednotlivé disciplíny byly: pět do pětky, pětka v pytlích, pětka skáče a pětkrát hoď. Na závěr bylo vyhodnoceno 5 Správných pětek.Ve 4.A děti strávily 5 vyučovacích hodin v 5 skupinách a plnily 5 úkolů z 5 předmětů (češtiny, matematiky, angličtiny, vlastivědy a přírodovědy). Každá skupina vyrobila svou vlastní pětku. Při výtvarné výchově v 6.A 5 skupin připravilo 5 přáníček e Twinningu k narozeninám v 5 jazycích, ve kterých současně prezentovali kolínsko. Při hodině německého jazyka v 6.ročníku žáci v 5 skupinách opakovali slovíčka a tvořili věty vždy po 5 ke každému z 5 témat. Práce se všem skupinám vydařila. Výstupy všech projektů si může každý prohlédnout v prostorách školy nebo na http://etwinning5let.webnode.cz/ Za svou snahu byli všichni odměněni 5 dárky od týmu e Twinning. Den pětek se vydařil a po 5 hodinách všichni odcházeli s pocitem dobře vykonané práce.

 
 
     
 

Webdesign: