7ZŠ Kolín - Den otevřených dveří
 

Vážení rodiče, chcete poskytnout svému dítěti kvalitní základ vzdělání?

Naši absolventi se úspěšně zařazují nejen do středních škol z 9. tříd, ale každoročně  i do prim víceletých gymnázií.
Den otevřených dveří je ve středu 24.listopadu od 8 do 16 hodin.
Do činnosti školních klubů můžete nahlédnout od 22. do 25.listopadu v odpoledních hodinách.
Otevřené dveře ve výuce anglického jazyka s rodilou mluvčí budou v úterý 23. a ve čtvrtek 25.listopadu.
 
Informace o škole:
rodilý mluvčí AJ ve výuce od 1.ročníku, výuka cizího jazyka od 3.ročníku, výuka 2.cizího jazyka od 8. ročníku, jazykové kroužky od 1.ročníku, pro zájemce rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku, výuka IT od 3.ročníku, 3 pracovny výpočetní techniky, péče o nadané žáky a možnost jejich dalšího rozvoje, péče o žáky s vývojovými poruchami učení
26 zájmových kroužků, výjezdy na školy v přírodě a  lyžařský výcvik, besedy, exkurze, výlety, cyklovýlety, zahraniční zájezdy, adaptační kurz pro žáky 6.ročníku, družinové odpolední akce s různým zaměřením a mnoho dalších třídních akcí,  množství třídních a předmětových projektů ve výuce, zapojení do mezinárodní spolupráce škol – e Twinning
„Dobrý start“ pro předškoláky (přípravné lekce), aerobní cvičení pro maminky dětí ve věku 4 – 6 let
 
Zápis do 1. ročníku bude 20. a 21.ledna 2011 od 13 do 17 hodin.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci se svým dítětem. S sebou vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte. Zapisujeme děti narozené 1.9.2004 – 31.8.2005. Podrobné informace při dnu otevřených dveří.

 

 
     
 

Webdesign: