7ZŠ Kolín - Ukázková hodina

27/12     Ukázková hodina

 

V úterý 11.ledna 2011 v 15,15 hodin se koná ukázková hodina pro předškoláky a jejich rodiče v 1.ročníku naší školy. Nahlédnout a zapojit se do výuky i do činností školního klubu budete mít možnost i v úterý 18.ledna 2011, také od 15,15 hodin.

Pro předškoláky naši žáci připraví malé občerstvení a dárek, na jehož výrobě se společně můžou podílet děti i rodiče. Budoucí školáci mají příležitost vyzkoušet si, jak vypadá škola ze školní lavice a rodiče uvidí, co všechno naši učitelé dokáží vaše dítě naučit za pouhé 4 měsíce.
Podívat se můžete také na výuku anglického jazyka malých dětí s rodilou mluvčí z Kanady. Tato výuka na naší škole může pokračovat při zájmu rodičů po celou dobu školní docházky.
Veškerá výuka probíhá formou hry za použití moderních metod a výpočetní techniky. Ve škole využíváme 6 interaktivních tabulí.
Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k příjemnému zastavení v naší škole.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv žáků a pedagogů „Sedmičky“
 
Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2011/2012 se koná ve čtvrtek 20. a pátek 21.ledna 2011 vždy od 13 do 17 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Zapisovat budeme děti narozené 1.9.2004 – 31.8.2005
INFORMACE o naší škole
 -   výuka cizího jazyka od 3. ročníku, v případě zájmu jako nepovinný předmět i dříve, rodilý mluvčí AJ ve výuce od 1.ročníku, výuka 2. cizího jazyka od 8.ročníku, jazykové kroužky od 1. ročníku
-   pro zájemce rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku, kroužky se sportovním zaměřením (aerobic, gymnastika, florbal, míčové hry, sportovní hry, atletika) od 1.ročníku, plavecký výcvik ve 2. a 3.ročníku
- kroužky s hudebním zaměřením – zpěv, hra na flétnu
- výuka IT od 3.ročníku, kroužky informatiky od 1.ročníku, 3 pracovny výpočetní techniky
- péče o nadané žáky, možnost jejich dalšího rozvoje
- péče o žáky s vývojovými poruchami učení
- v případě zájmu logopedická péče
- 26 různých zájmových kroužků
výjezdy na školy v přírodě, lyžařský výcvik, besedy, exkurze, výlety, cyklovýlety, zahraniční zájezdy
družina od 6,30 do 17 hod.
zapojení do mezinárodní spolupráce škol – e Twinning
účast v předmětových olympiádách, logické olympiádě
 
     
 

Webdesign: