7ZŠ Kolín - Adaptační kurz žáků 6.ročníku
 

Ve třídách 6.A se třídní učitelkou M. Vokálovou a 6.B se třídním učitelem M. Glanzem proběhl v Kolíně ve dnech 7.9.-9.9.2011 adaptační kurz. Kurz byl zaměřený na posílení pozitivních vztahů ve stávajících kolektivech, na rozvoj přátelského a pozitivního vztahu nejen ke svým spolužákům (ať již stávajícím, či nově příchozím), ale také ke svým třídním učitelům. Program byl zaměřen zejména na schopnost vytvářet, rozvíjet a udržovat zdravé vztahy v kolektivu, schopnost komunikace, tolerance, uvědomění si své vlastní zodpovědnosti, apod. Na program z adaptačního kurzu budou žáci navazovat během třídnických hodin.

Václav Schön, školní metodik prevence

 
     
 

Webdesign: