7ZŠ Kolín - Peníze EU pro kvalitnější vzdělávání
 

Od letošního školního roku se naše škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu budeme zlepšovat podmínky pro vzdělávání ve škole a zvyšovat efektivitu rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, rozvoj matematické gramotnosti žáků, individualizaci prostřednictvím digitálních technologií, inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, k rozvoji výuky cizích jazyků, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a inovace směřující k rozvoji finanční gramotnosti a šablonu směřující k prevenci rizikového chování.
V rámci individualizace se věnujeme rozvoji schopností žáků znevýhodněných i žáků nadaných. Od září 2011 žáci 2. – 5.ročníku pracují individuálně v menších skupinách podle svých schopností a potřeb. Vyučující mají větší možnost individuálně vysvětlovat a procvičovat, zadávat úkoly podle schopností každého žáka a rozvíjet kreativitu jednotlivců.
Inovace a zkvalitnění výuky je určeno všem žákům naší školy. Pedagogové vytvářejí vlastní prezentační a procvičovací materiály (pracovní listy, prezentace učiva, křížovky, rébusy, interaktivní cvičení, apod.), které obohacují výklad i procvičování učiva a usnadňují naplňování klíčových kompetencí našeho vzdělávacího programu.
 
     
 

Webdesign: