7ZŠ Kolín - Zápis do 1.ročníku
 

Zápis do 1.ročníku bude probíhat ve čtvrtek 15. a v pátek 16.ledna 2015 od 13 do 17 hodin.

Zapisovat budeme děti narozené 1.9.2008 - 31.8.2009.

Zákonní zástupci vezmou s sebou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Učíme v nově zrekonstruovaných třídách s moderní didaktickou technikou (interaktivní tabule, keramická tabule, dataprojektor, PC, …). Všechny třídy, herny, chodby i šatny jsou vybaveny moderním nábytkem. Ve škole je příjemné a čisté prostředí.

Třídní kolektivy jsou utvořeny tak, aby se učitelé mohli dětem věnovat individuálně, přesně podle jejich potřeb. Zkušení a kvalitní učitelé trpělivě a názorně dětem vše vysvětlí. Zadávají úkoly podle schopností každého žáka tak, aby každý jednotlivec byl při práci úspěšný a rozvíjel své schopnosti a dovednosti. Učitelé jsou dítěti chápajícím partnerem, kamarádem. Dětem i rodičům poskytuje své služby ve škole školní psycholožka.

Český jazyk vyučujeme metodou analyticko-syntetickou, která vychází z mluveného slova a rozvíjí současně čtení i psaní. Žáci se seznamují nejprve s jednotlivými písmeny, která spojují do slabik a slov. V hodinách matematiky rozvíjíme hlavně představivost a logické myšlení – žádné učení se zpaměti. Od 1.ročníku vyučujeme anglický  jazyk napříč všemi předměty – žáci se učí anglicky současně s rozvojem vyjadřovacích schopností ve všech vyučovacích předmětech. S informačními technologiemi se žáci seznamují od začátku školní docházky, využívají zábavné výukové programy. Informatiku vyučujeme jako jediná škola v Kolíně už od 3.ročníku.

Ve škole máme příjemné moderní prostředí, zajišťujeme žákům pitný režim, jsme zapojeni do projektů „Školní mléko“,Ovoce do škol“, „Obědy pro děti rok 2015

Školní družinu můžou děti využívat od 6:30 do 17 hodin. Máme širokou nabídku školních klubů a kroužků, která je každoročně obměňována podle zájmu dětí a rodičů. Ve spolupráci s plaveckou školou organizujeme plavecký výcvik. O prázdninách nabízíme pro děti příměstský tábor pod vedením našich vychovatelek.

Každoročně děti vyjíždějí podle zájmu rodičů na školy v přírodě, výlety, exkurze. Starší žáci se můžou účastnit lyžařského výcviku, sportovních soustředění, výjezdů do zahraničí.

Naším cílem je spokojené dítě a spokojený rodič – partner školy. Jsme tady pro Vás.

Třídními učiteli budoucích prvňáčků budou zkušení a kreativní učitelé Mgr. Věra Motáková, Mgr. Radek Holovský a Mgr. Helena Hubáčková, kteří neustále doplňují své vzdělání o nové poznatky a pracují s dětmi zajímavými moderními metodami.

 
     
 

Webdesign: