7ZŠ Kolín - Úspěch Lukáše Balšánka
 

Na základě výhry Okresního kola olympiády v anglickém jazyce byl náš žák, Lukáš Balšánek (9.B), vyzván k účasti v kole krajském, konajícím se 24.3.2015 v Kladně.

Zde, po slavnostním zahájení a představení členů zkušební komise, na Lukáše čekala náročná písemná část olympiády, která obsahovala vysvětlování a doplňování pojmů, čtení s porozuměním, ale i řešení různých situací. 

Po krátké pauze následovala druhá, snad ještě důležitější a obtížnější část zkoušky – ústní projev. K ústní části byli účastníci zváni po trojicích. Lukášova skupina byla vyzvána konverzovat se třemi porotci na téma: Media, social media, books and e-books. 

Obou částí zkoušky se Lukáš zhostil se ctí a obsadil tak v Krajském kole olympiády krásné 3. místo, za nějž je, dle svých vlastních slov, velice rád a považuje to za velký úspěch.  

Lukáš projevil nejen perfektní znalost jazyka, ale i schopnost projevit se, orientovat se a adaptovat se na nové (i psychicky vypjaté) životní situace.

Věříme, že účast na olympiádě bude pro Lukáše nejen hezkou vzpomínkou na úspěch, ale také cennou životní zkušeností.

Ke krásnému umístění Lukášovi srdečně gratulujeme a děkujeme mu za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Barbora Černá

 
     
 

Webdesign: