7ZŠ Kolín - Parlament - představení
 

Parlament na naší škole začal pracovat ve školním roce 1993/1994. Jeho činnost od počátku vzniku podporoval ředitel školy – nejprve Mgr. Josef Šourek a po něm od svého nástupu i Mgr. Petr Strejček.

Prvním patronem parlamentu byla Mgr. Jana Holubová. Po ní štafetu převzali Mgr. Věra Motáková a Mgr. Radek Holovský, později Mgr. Naděžda Tomsová a v současné době Mgr. Václav Schön.

Počátky činnosti parlamentu se neobešly bez problémů, protože ani děti ani učitelé nebyli na takový způsob práce zvyklí a všichni společně se postupně museli vyrovnávat s mnoha problémy.

Nejčinorodější období bylo v letech 1996 – 1998, kdy měli „parlamentáři“ pravidelné schůzky po vyučování každé 2 týdny. 1x za měsíc byl pozván na schůzku i ředitel školy a byly s ním projednávány požadavky žáků. Starší žáci vymýšleli akce a mladší se od nich učili a přicházeli postupně i se svými návrhy, jak pečovat o školu, navzájem si pomáhat, prožívat aktivní chvíle, aby nám tu společně bylo dobře.

Uskutečnilo se mnoho akcí pro menší děti. Například drakiády, kuličkiády, netradiční olympiády, sportovní turnaje (vybíjená, fotbálek), podzimní a jarní hrátky a soutěže ve výzdobě tříd, starší žáci nabízeli pomoc mladším s učením, dohodli se na patronátu nad prvňáčky.

Hodně jsme přemýšleli o tom, jakou zvolit činnost pro aktivizaci celých rodin do školního dění.

Neměli jsme zatím zkušenost. Jen hodně nápadů, z nichž velká většina zůstala neuskutečněná. Jako například:

 • Zahradní slavnost s vystoupeními žáků

 • Netradiční vyučovací den – rodiče se stanou žáky a žáci jejich učiteli a průvodci po jednotlivých učebnách školy – rodiče si zavzpomínají na svá žákovská léta a školu lépe poznají, sžijí se s ní i s učitelským sborem

 • Netradiční olympiáda pro rodinné týmy

 • Jarmark s prodejem drobných výrobků žáků (z kroužků, hodin pracovního vyučování, výtvarné výchovy) a dobrot připravených maminkami – výtěžek pro každou třídu na nákup encyklopedií, vybavení do tříd dle požadavků žáků

 • Vytvoření a vylepšení odpočinkových zákoutí na chodbách, využití vyřazeného nábytku (křesla) a doplnění těchto zákoutí květinami, o které by se žáci sami starali

 • Malování na stěny – využití omyvatelného povrchu – malování temperami dle návrhu žáků

 • Změnu šaten – místo klecí skříňky – žáci tehdy sami vytvořili návrh – změřili prostory a dle sumy stanovené ředitelem vybrali vhodný nábytek

 • Barevné vymalování třídy, byla domlouvána pomoc rodičů – k realizaci ale nedošlo

Nakonec jsme se rozhodli získat zkušenosti ve škole, kde parlament dlouhodobě výborně pracuje i s rodiči. Ředitel školy Mgr. Josef Šourek vyjednal exkurzi celého pedagogického sboru na základní školu do Liberce. Bohužel tam nabyté zkušenosti už jsme nezúročili.

Po nástupu Mgr. Petra Strejčka do funkce ředitele školy byly později některé z žákovských nápadů realizovány vedením školy (například barevné třídy, odpočinkové zóny na chodbách, šatnové skříňky).

Úspěšnou a dětmi vítanou akcí byl Den se zvířátky - přehlídka domácích zvířátek jednotlivých dětí naší školy. Byl však realizován pouze jednou.

V současné době se v parlamentu schází zástupci čtvrtých až devátých ročníků přibližně 1x za měsíc.

Na setkáních děti tlumočí potřeby a postřehy svých třídních kolektivů, zamýšlejí se nad organizací různorodých aktivit, které pak pořádají pro jiné žáky školy.

Z uskutečněných akcí posledních let vyjmenujme například:

 • Založení školního blogu www.zmenasedmicky.blog.cz

 • Školní rádio, které vysílalo každé pondělí od 7.40 do 7.55 prostřednictvím školního rozhlasu do všech tříd

 • Florbalové turnaje, které probíhaly jednou měsíčně v sobotu od 9.00 do 10.30 ve školní tělocvičně

 • Tematické dny - pyžamové, proužkované, puntíkaté, srdíčkové, barevné

 • Turnaj ve stolním fotbale probíhající celoročně ve školní herně o velké přestávce

 • Kulečníkové partie v pátek odpoledne ve školní herně

 • Velikonoční vajíčko - soutěž o nejkrásnější vykoledované vejce a vlastnoručně vyrobenou kraslici

 • Kaštanová ZOO -vytvořenírůzných druhů zvířátek z kaštanů

 • Divadelní a hudební představení pro pedagogy na Den učitelů a k MDŽ

 • Hudební akce a maškarní ples v tělocvičně

 • Zapojení do projektu Recyklohraní

 • Výlety na bobovou dráhu v Kutné Hoře, cyklistický výlet na soutok u Poděbrad a návštěvamini-ZOO ve Velkém Oseku

 • Pracovní akce - například úprava školního pozemku pro pracovní činnosti, odvoz starého písku z doskočiště pro skok daleký

 • Výtvarné aktivity – výzdoba grafity ve školní posilovně a skladu atletického náčiní

 • Vytvoření školního nástěnného kalendáře pro školní rok 2014 - 2015

 
     
 

Webdesign: