7ZŠ Kolín - Projektový den 2.stupně
 

V pondělí 22. 6. se žáci 2. stupně společně věnovali projektu „Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací“, protože je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí a umět si poradit a pomoci. Děti si zopakovaly vše podstatné o chování při živelných pohromách, nehodách, haváriích s únikem nebezpečných látek, procvičily si vše na stanovištích.  

 
     
 

Webdesign: