7ZŠ Kolín - Veselá školička pro předškoláky
 

Ve středu 14.října 2015 v 15 : 30 hodin začíná oblíbený cyklus lekcí pro předškoláky.

Děti se seznámí se školním prostředím a zahrají si různé didaktické hry.

Rozvíjet a zdokonalovat budou mnoho dovedností, které jim usnadní nástup do školy. Lekce jsou zaměřené na rozvoj jemné motoriky, uvolňování paže, rozvoj fantazie a tvořivosti, zrakového vnímání, rozvoj řeči, vyjadřování, paměti. Zařazena jsou i logopedická cvičení, rozvoj prostorové orientace a koordinace pohybu a mnohé další.

Rodiče se můžou zeptat na všechno, co souvisí se školní docházkou jejich dítěte a informovat se na způsob výuky na naší škole.

Lekce budou vždy od 15 :30 do 16 : 15 hodin. Děti si s sebou přinesou přezůvky.

Sejdeme se v těchto termínech: 14. a 21. října, 4., 11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince.

 

14.října bude úvodní informační přednáška pro rodiče (od 15 :30 hodin)

21.10., 4.11., a 11.11. od 15 :15 hodin bude ukázková hodina v 1.ročníku

 
     
 

Webdesign: