7ZŠ Kolín - Byli jsme ve Velké Británii
 

 Začátkem října se deset vybraných žáků naší školy zúčastnilo týdenního pobytu ve Velké Británii. Při zpětném hodnocení jsme se s žáky shodli, že „Expedice Brighton“ byla neskutečně cennou zkušeností. Navštívená místa - Londýn, Salisbury, Stonehenge, Portsmouth, Brighton, útesy Seven Sisters, Battle Abbey a Bodiam Castle nám umožnila seznámit se s významnými místy Británie a nahlédnout do historie Anglie. Nejzásadnější zážitek ale představoval kontakt s britskými rodinami, ve kterých byli žáci ubytováni a s lektory shorehamské jazykové školy, kde probíhala jazyková výuka. 

 V týmu byla z počátku znát lehká nejistota – Zvládneme se domluvit s rodinami? Dokážeme se zapojit do výuky s rodilými mluvčími? Je naše úroveň angličtiny dostatečná? Hned první den však rozptýlil jakékoliv obavy – naši žáci zvládli výuku aktivně, anglicky dokázali komunikovat s přehledem a ráno se vraceli z rodin usměvaví a nadšení – svůj první večer v hostitelské rodině se přesvědčili o tom, že se nejen domluví, ale že si s Angličany i porozumí – že mají podobné zájmy, oblíbené filmy, hry i humor. 

 Vidíme, že tato zkušenost napomohla posunout vnímání angličtiny. Pro zúčastněné žáky už angličtina do budoucna nebude představovat jen jeden z předmětů ve škole. Žáci zažili, že znalost jazyka nabízí možnost obohacení života o nové zkušenosti a otevírá pohled na život z širší perspektivy britské kulturní oblasti. Krátký týdenní pobyt nás zúčastněné změnil i v jiné oblasti – zjistili jsme, že můžeme důvěřovat sami sobě i svým schopnostem. 

 Doufáme, že se nám v dalších letech podaří s jazykovými kurzy v zahraničí pokračovat, spolupomáhají totiž naplnit filozofii naší školy – nabídnout žákům kvalitní vzdělání a zároveň je podporovat tak, aby se stali samostatnými lidmi se zdravým sebepojetím, s odvahou, vytrvalostí a odolností, které jim umožní naplnit své životní sny.  

Mgr. Martina Hořejšová

 
     
 

Webdesign: