7ZŠ Kolín - Den jazyků

19/10     Den jazyků

 

Ve čtvrtek 15.10. měli žáci v rámci letošního Evropského dne jazyků možnost shlédnout divadelní představení v anglickém jazyce. Pro žáky 6. ročníku bylo připraveno představení s názvem Little Red Riding Hood (Červená Karkulka) a pro žáky 7. – 9. ročníku představení Peter Black. 

Po představení pracovali žáci 6. ročníku ve spolupráci s žáky Gymnázia Kolín na skupinových projektech zaměřených na prohloubení znalostí a dovedností spojených s divadelním představením.  

Představení určené pro 7. – 9. ročník bylo pro žáky velmi poučné. Nejenom, že si žáci rozvíjeli své poslechové dovednosti, rozšířili si svou slovní zásobu, ale také si díky představení připomněli, že i když se člověku občas nedaří, tak se daná situace může zlepšit a že ani člověk bez domova by neměl ztrácet smysl života. 

Doufejme, že naše spolupráce s kolínským Gymnáziem nebyla poslední, protože kooperace se středoškolskými studenty může našim žákům přinést mnoho zkušeností. Tímto jim velmi děkujeme.

Mgr. Alice Kanitrová, Mgr. Martina Hořejšová, Mgr, Radek Dlouhý

 
     
 

Webdesign: