7ZŠ Kolín - Zápis do 1.ročníku
 

Zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2016/2017 bude na naší škole ve čtvrtek 21. a v pátek 22.ledna 2016 vždy od 13 do 17 hodin.

Zapisovat budeme děti narozené 1.9. 2009 – 31.8.2010.

K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Třídními učiteli budoucích prvňáčků budou Mgr. Zuzana Kesnerová, Mgr. Marie Veverková, Mgr. Eva Konvalinková

Český jazyk vyučujeme metodou analyticko-syntetickou (hláska – slabika - slovo – věta). Matematiku vyučujeme zábavnou a hravou metodou podle prof. Hejného (pokud mají rodiče zájem, tak i klasickou metodou). Od 1.ročníku probíhá výuka anglického jazyka, od 3.ročníku vyučujeme informatiku.

Provoz školní družiny pro děti 1. – 4.ročníku je od 6:30 hodin do 17:00 hodin.

Ve škole pracuje velké množství zájmových útvarů.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, musí tuto žádost doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 
     
 

Webdesign: