7ZŠ Kolín - Seminář Atletika pro budoucí šesťáky
 

Do semináře Atletika pro školní rok 2016/2017 se přihlásilo více žáků budoucího 6.ročníku, než jaká je maximální kapacita semináře.

Proto se v pondělí 23.5.2016 od 14.30 hodin uskuteční pro zájemce z řad žáků současných pátých tříd test praktických dovedností pro výběr do semináře Atletika pro školní rok 2016/2017.

Akce  proběhne na školním hřišti. Sportovní oblečení a sportovní obuv jsou podmínkou. Těšíme se na vaše sportovní výkony.

Pro připomenutí:

Žáci budoucího 6.ročníku vybírají z nabídky těchto seminářů:

  1. Seminář Atletika –  je dvouhodinový, žáci ho navštěvují od šesté do deváté třídy. Získávají v něm základy atletiky, sportovních her, gymnastiky a všestrannou přípravu pro další sporty. Využívají školní hřiště a tělocvičnu, atletický stadion v Borkách, sokolovnu, plavecký stadion a zimní kluziště. Každoročně mají možnost jet na lyžařský výcvik (zimní soustředění), podle zájmu mohou navštěvovat tréninky TJ Sokol Kolín – atletika, který je naším partnerem.

  2. Seminář z anglického jazyka – 1 vyučovací hodina – každý měsíc různá témata (rodina, cestování, restaurace, Vánoce, sport,…), nová slovní zásoba, konverzace, projekty, procvičování, poslech, hry, soutěže, projekty, práce ve skupinách a dvojicích – navštěvují ho všichni žáci, kteří nenavštěvují seminář Atletika

  3. Seminář z českého jazyka, přírodopisu, etická výchova – je druhou vyučovací hodinou pro žáky, kteří nanavštěvují Atletiku

  • Seminář z českého jazyka – 1 hodina – projekty, práce s literaturou, prohlubování a procvičování učiva 6. ročníku, testy, kvízy

  • Seminář z přírodopisu – 1 hodina – zajímavosti ze světa rostlin i živočichů, práce s lupou, s mikroskopem, s odbornými časopisy, s odbornou literaturou, praktické poznávání přírody, zábavná forma získávání poznatků, kvízy, soutěže, projekty, samostatné práce

  • Seminář etická výchova – 1 hodina – Etická výchova vede především k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního názoru. Některá témata, která jsou zařazena do semináře: mezilidské vztahy, komunikace, iniciativa a kreativita, řešení konfliktů, osobní vztahy, asertivita,… Práce ve skupinách, dvojicích, debatní kroužky, pracovní listy, projekty

 
     
 

Webdesign: