7ZŠ Kolín - Školní družina informuje
 

Vážení rodiče,

vzhledem k omezené kapacitě školní družiny a velkému počtu budoucích prvňáčků je velmi pravděpodobné, že nebudeme moci přijmout všechny zájemce o ŠD.

Ředitel školy proto stanovil následující kritéria:

Přednostně budou přijati žáci 1. ročníku, dále postupně od 2. do 4. ročníku děti zaměstnaných rodičů. Při rovnosti nároku mají přednost dojíždějící žáci, při další rovnosti rozhoduje los.

Žádáme rodiče – zájemce o docházku dětí do ŠD o vyplnění závazné přihlášky a její odevzdání vedoucí vychovatelce nejpozději do 28. 6. 2016. Přihlášku obdrží žáci podle vyjádřeného předběžného zájmu zákonných zástupců o umístění dítěte do ŠD ve čtvrtek 16.6.2016.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na školním webu pod registračním číslem.

Děti, které budou docházet pouze na oběd do školní jídelny, mají možnost využít „polední školní klub“. Přihlášku do tohoto klubu si vyzvednete u vedoucí vychovatelky. Tyto děti se nepřihlašují do ŠD.

Žáci budoucího 1.ročníku přihlášku nyní nevyplňují. Jejich přihlášení proběhne v září.

 
     
 

Webdesign: