7ZŠ Kolín - Upřesnění kritérií pro přijetí dítěte do ŠD
 

 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je potvrzení o zaměstnání rodičů. V případě většího zájmu o docházku do školní družiny, než je její kapacita, budou přijati přednostně žáci 1. ročníku.

 

  • Dále postupně od 2. do 4. ročníku děti zaměstnaných rodičů. Děti rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené budou přijímány pouze v případě volných míst.

 

  • Při rovnosti nároku mají přednost dojíždějící žáci, při další rovnosti rozhoduje los.

 

Přihlašování žáků budoucího 1. ročníku proběhne v září 2016 – nyní přihlášku nevyplňují.

 

 
     
 

Webdesign: