7ZŠ Kolín - Nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2016/2017
 

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme dětem na naší škole bohatou zájmovou činnost.

Uvedené kroužky a kluby začnou pracovat v týdnu od 12. 9. 2016 a skončí k 2. 6. 2017.

Platba za každý kroužek v jednom pololetí činí 350,- Kč. Děti se přihlašují co nejdříve u vedoucích svých kroužků tak, aby měly do první hodiny kroužku zaplaceno. Flétnu přihlašujte od 6. 9. 2016. Děkujeme

Název kroužku (klubu)                                ročník                   čas                                         vedoucí kroužku

Pondělí

Flétna – pokročilí                                        2. - 5.                        14:40 – 15:40                     Horová Vlasta

Florbal                                                           5. - 7.                        6:45 – 7: 45                         Schön Václav

Jóga pro děti                                                1. - 3.                        14:40 – 15:40                     Kombercová Lenka

Pohybový (mažoretky)                              1. - 3.                        15:50 – 16:50                     Pavlíčková Jarmila

Pohybový (mažoretky)                              4. - 9.                        17:00 – 18:00                     Pavlíčková Jarmila

Šikula                                                             1. - 2.                        12:45 – 13:45                     Farkačová Jana

Vaření                                                            1 .- 2.                        12:45 – 14:15                     Zápotocká Gabriela

 

Úterý

Florbal                                                             7. - 9.                        6:45 – 7: 45                         Schön Václav

Gymnastika                                                    1. - 5.                        12:45 – 14:30                     Pospíšilová Hana

Keramika (lichý týden)                               2. - 5.                        12:45 – 14:45                     Cilová Eva

Keramika (sudý týden)                               2. - 5.                        12:45 – 14:45                     Konvalinková Eva

Pěvecký sbor                                                 1. - 5.                        15:10 – 16:40                     Převrátilová Olga

 

Středa

 

Aerobik                                                          1. - 2.                        12:50 – 13:50                     Pospíšilová Hana

Aerobik                                                          3. - 9.                        14:00 – 15:00                     Pospíšilová Hana

Fotbalové hraní I.                                        1. - 2.                        13:30 – 14:30                     Holovský Radek

Fotbalové hraní II.                                       2. - 4.                        14:40 – 15:40                     Holovský Radek

Stolní tenis                                                   4. - 5.                        15:10 – 16:10                     Převrátilová Olga

Turisticko-cyklistický kroužek (sud. t.) 5. - 9.                        15:10 – 17:00                     Vobořilová, Veselá

Vaření                                                            3. – 6.                       15:10 – 16:40                     Zápotocká Gabriela

Volejbal                                                         3. – 5.                       6:45 – 7:30                          Hrejsemnou Iveta

Zdravotnický kroužek                               1. - 5.                        15:10 – 16:10                     Martínková Helena

 

Čtvrtek

 

Flétna – začátečníci                                     1. - 5.                        14:40 – 15:40                     Horová Vlasta

Kouzelné psaní (grafomotorika)              1. - 2.                        12:45 – 13:45                     Kombercová Lenka

Relaxační kresba                                          1. - 3.                        13:55 – 14:55                     Kombercová Lenka

Sportovní hry                                                1. – 5.                       15:30 – 16:30                     Veselá Veronika

 

 
     
 

Webdesign: