7ZŠ Kolín - Sportovní den žáků 1. stupně
 

Sportovní den je vždy na začátku školního roku. Letos byl ve čtvrtek 8. září. Pro žáky 2. – 5. ročníku připravujeme tradiční atletický čtyřboj družstev. Disciplíny jsou: hod kriketovým míčkem, běh 50 m, skok do dálky, vytrvalostní běh 400 m, 600 m  nebo 800 m podle ročníku. Sportovní zápolení nakonec završí štafeta tříd.

Všichni si určitě přejeme zapsat se do sportovních dějin 7. ZŠ, ale podaří se to jenom těm nejlepším.  A tak se snažíme co nejvíc, aby se nám to podařilo.

Sportovní den byl skvělý, ale vyčerpávající. Všechny disciplíny jsme si užili. Na závěr jsme zabodovali ve štafetě.

Kateřina Křížová, 4. B

Závodily všechny děti a šest nejlepších výsledků chlapců i dívek bylo započítáno do hodnocení  družstev dané třídy.

Na stanovišti „hodu kriketovým míčkem„ proběhlo celé dopoledne bez problémů. Děti přicházely i odcházely ukázněně se svým družstvem, navzájem si fandily. Výkony odpovídaly možnostem i věku žáků a díky pomocníkům z řad rodičů (pan Nekola) a dětí z 9. tříd (Lucce Červinkové a Aničce Koišové ) proběhlo vše v pohodě.

Mgr. Hana Pospíšilová

Na stanovišti skok do dálky byla vyučující Iveta Hrejsemnou a Vlasta Horová společně s žáky 9. ročníku (Barbora Slavíková, Kateřina Holubová, Jan Břečka, Jakub Kopáček).

Žáci dodržovali stanovené pokyny a na stanovišti se k sobě chovali ohleduplně. Všem žákům se skok měřil z místa odrazu. Žáci musí ještě docvičit správnou techniku odrazu. 

Mgr. Iveta Hrejsemnou

Děkujeme všem žákům 9. ročníku, kteří nám při soutěži pomáhali.

Velký dík patří všem rodičům a prarodičům, kteří pomáhali učitelům s organizací soutěže a zajištěním bezproblémového průběhu celého sportovního dopoledne. Kromě výše jmenovaných to byli i paní Bělská  a pan Holeček (2.B),  paní Benešová a pan Hnida (3.B), paní Košnerová a Konarzewska (4.A).

Děkujeme i všem rodičům – divákům, kteří přišli děti podpořit.

Děkujeme naší bývalé kolegyni Mgr. Marii Veverkové, která svými zkušenostmi a sportovním duchem přispěla ke zdárnému průběhu běžeckých soutěží.

Slavnostní vyhlášení výsledků sportovního dne bude v pondělí 12. září v 8 hodin na školním hřišti. Rodiče – diváky rádi opět uvítáme mezi sebou.

za kolektiv pedagogů 1. stupně Mgr. Libuše Hovorková

 
 
     
 

Webdesign: