7ZŠ Kolín - Adaptační kurz

19/09     Adaptační kurz

 

Ve  dnech 12.9. – 16.9. 2016 proběhl adaptační kurz šestých ročníků v rekreačním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Kurzu se zúčastnilo 50 žáků z 52 možných. Cílem letošního adaptačního kurzu bylo vzájemné seznámení  dětí v nově vzniklých kolektivech. Žáci měli možnost seznámení se svými novými třídními učiteli i žáky a vyjádření svých očekávání ze studia na druhém stupni. Děkuji třídním učitelům V. Šlezové a W. Illkovi za jejich obětavou péči o své třídy a dále A. Kanitrové a R. Dlouhému za jejich dobrou náladu a čas, který dětem věnovali. Na adaptační kurz navážou pravidelné třídnické hodiny, které budou zamzeměřeny zejména na schopnost vytvářet, rozvíjet a udržovat zdravé vztahy v kolektivu, schopnost komunikace, tolerance a  uvědomění si své vlastní zodpovědnosti.

Václav Schön

 
     
 

Webdesign: