7ZŠ Kolín - Školní psycholog

04/10     Školní psycholog

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom Vám i letos nabídli zdarma služby školního psychologa, který na naší škole ve spolupráci s neziskovou organizací Prostor Plus o.p.s. působí již čtvrtým rokem. Za tuto dobu se školní psycholog stal důležitou součástí naší školy a pomáhá nám tu vytvářet přívětivou a podporující atmosféru.

 

Cílem práce školního psychologa je přispívat k efektivnosti vzdělávacího procesu ve prospěch žáka, s ohledem na výukové i výchovné aspekty. Zjednodušeně můžeme říci, že základním úkolem školního psychologa je pečovat o to, aby se dětem i učitelům ve škole dobře učilo i žilo.

 

Od září 2016 se můžete na škole setkat s novou školní psycholožkou, paní Janou Elen Bendovou, která je Vám každé pondělí a úterý k dispozici v budově prvního stupně v prvním patře.

 

PhDr. Mgr. Jana Elen Bendová, Ph.D.

Školní psycholog

 

Pondělí:  8:30 – 15:00

Úterý:     8:30 – 14:00

 

Konzultaci je možné domluvit prostřednictvím emailu: jana.bendova@prostor-plus.cz nebo na telefonním čísle: 720 99 21 26.

 

Se školní psycholožkou můžete konzultovat například:

  • náhlou změnu ve výkonnosti, prožívání nebo chování Vašeho dítěte

  • možnosti řešení potíží Vašeho dítěte ve vztazích se spolužáky, jinými dětmi, sourozenci či jinými dospělými

  • obtíže s domácí přípravou a potřebu volby vhodného stylu učení

  • výchovné nebo osobnostní problémy Vašeho dítěte

  • obtížné situace v rodinném prostředí

  • podezření na rizikové chování Vašeho dítěte (zneužívání návykových látek, sebepoškozování apod.)

 

V případě potřeby školní psycholog spolupracuje s výchovnými poradci, metodikem prevence, ale i jinými odbornými pracovišti mimo školní prostředí.

 
     
 

Webdesign: