7ZŠ Kolín - EVVO na naší škole
 

Hlavním cílem enviromentální výchovy je prosazovat a prohlubovat znalosti a dovednosti ve vztahu k životnímu prostředí.

V tomto školním roce začíná pracovat v naší škole EKOTÝM složený z žáků prvního stupně. Začínajícím týmem budou žáci třídy 3.C, kteří by chtěli a mají v plánu vést ostatní k pozitivnímu a ekologickému vztahu k okolnímu prostředí, odpovědně jednat vůči přírodě a aktivně se do její ochrany  v každodenním životě zapojit.

Pokračujeme a jsme zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ. 9.září jsme se zúčastnili a oslavili sběrem použitých baterií“ Evropský den recyklace baterií“. Žáci nasbírali přes 6 kg tohoto odpadu. Pokračujeme v tomto sběru i nadále do připravených boxů na použité baterie. Děkuji všem dětem které baterie přinesly, dětem ze 3.C a paní Bučánkové za organizační zajištění, dětem ze 3.B  za výrobu poutačů. Kromě tohoto naše škola třídí i jiné odpadní materiály k další možné recyklaci – plasty, sběr starého papíru. Sběrem víček pak přispíváme na léčbu a rehabilitaci nemocného chlapce.

Náš Ekotým nadále připravuje na listopad akci „Spokojený ptáček“. Plánujeme nejen instalaci krmítek, ale předat a získat znalosti o návštěvnících, které během zimy můžeme na krmítcích zahlédnout a pozorovat. Každý týden se o krmítka bude starat jiná ze tříd. Budeme rádi a vážíme si i vaší spolupráce – rodičů společně s vašimi dětmi, pokud naleznete v domácích zásobách něco vhodného, co by ptáčkům zachutnalo.

V prosinci plánujeme akce zaměřené na lidové tradice, historii regionu a odkazy našich předků besedami v Muzeu Kolín, skanzenu v Kouřimi.

Připravíme anketu s cílem získat od našich žáků nápady a informace k péči o okolí naší školy a jeho zlepšení.

Nadále se budeme účastnit výukových a vzdělávacích programů se zaměřením na EVVO.

 

 za EKOTÝM  Mgr. Cilová Eva

 
 
     
 

Webdesign: