7ZŠ Kolín - Platba za školní družinu a školní klub
 

Platbu za školní družinu a školní klub na 2. pololetí školního roku 2016/2017 provádějte prostřednictvím školní on line pokladny.

Platební údaje pro úhradu poplatku:

  • účet (ČÚ):19 - 2564316309/0800

  • variabilní symbol (VS): telefonní číslo rodiče

  • specifický symbol (SS) je IČ školy48663786

  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída, ŠK, ŠD

 

Prosíme Vás o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby. Bez těchto údajů nelze platbu správně identifikovat!!!

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte, třídu, název klubu, popř. ŠD, podle toho, co Vaše dítě navštěvuje.

O přijetí platby budete informováni emailem.

V případě, že nevyužíváte internetové bankovnictví, může zákonný zástupce platbu uhradit v hotovosti v kanceláři školy.

Platba je splatná do 28.2.2017.

 
     
 

Webdesign: