7ZŠ Kolín - S knihou po škole

19/01     S knihou po škole

 

Od února se na naší škole otevírá nový „Čtenářský klub” pro žáky 2. stupně.

Jde o zábavnou pravidelnou volnočasovou aktivitu pro naše žáky ve spolupráci pedagogů a knihovníků.

Cílem toho projektu je rozvoj dětského čtenářství a zároveň posílení rovných příležitostí pro všechny žáky. Žáci si budou rozvíjet všechny čtenářské dovednosti. Pravidelně se seznamovat s novými knihami. Budou prezentovat jednotlivé přečtené tituly. Doporučovat a hodnotit pro další společnou činnost v klubu samotném. Hledat dané informace, propojovat to, co čtou, s tím co znají, co zažili. Učit se vytvářet společenství, v němž naslouchají, vzájemně komunikují, spolupracují a respektují se.

Tvořit při zábavné a rozvíjející činnosti prostor pro pozitivní prožívání z vykonané činnosti.

Za svoji literární činnost budou hodnoceni a odměňováni.

Školním koordinátorem pro tento Čtenářský klub je Mgr. Elen Jouzová (Kombercová). Spolupracovník z knihovny Kolín pro naší školu je PhDr. Miroslava Jouzová Ph.D. 

Přejeme všem zájemcům o čtenářský klub mnoho neopakovatelných zážitků při vlastní  zábavné činnosti.

Mgr. Elen Jouzová

 
     
 

Webdesign: