7ZŠ Kolín - Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2017/2018

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

2017/1

2017/2

2017/3

2017/4

2017/5

2017/6

2017/7

2017/8

2017/9

2017/10

2017/11

2017/13

2017/14

2017/15

2017/16

2017/17

2017/18

2017/19

2017/20

2017/21

2017/22

2017/23

2017/24

2017/25

2017/27

2017/28

2017/29

2017/30

2017/31

2017/32

2017/33

2017/34

2017/35

2017/36

2017/37

2017/38

2017/39

2017/40

2017/41

2017/42

2017/43

2017/44

2017/45

2017/47

2017/48

2017/49

2017/51

2017/52

2017/53

2017/54

2017/55

2017/56

2017/57

2017/58

2017/61

2017/62

2017/63

2017/64

2017/65

2017/66

2017/67

2017/68

2017/69

2017/70

2017/71

2017/73

2017/74

2017/75

2017/76

2017/78

2017/79

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy  ke krajskému úřadu.

 

V Kolíně 14.4.2017

 

 

 
     
 

Webdesign: