7ZŠ Kolín - Školní družina informuje
 

Od školního roku 2017/2018 je poplatek za každé pololetí stanoven za každé umístěné dítě:

školní družina – 500,- Kč

školní klub – 350 Kč

Úhrada poplatku se provádí ve dvou splátkách přes online pokladnu.

- za období září – leden do 15.9.

- za období únor – červen do 31.1.

Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků v domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

Potvrzení o příjmu předloží plátci s žádostí o prominutí úplaty.

Pokud plátce nepředloží potvrzení v daném termínu, uhradí příspěvek v plné výši.

 
     
 

Webdesign: