7ZŠ Kolín - Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 bude ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13 do 17 hodin a v pátek 6. dubna 2018 od 13 do 16:30 hodin.

Zapisujeme děti narozené 1.9.2011 – 31.8.2012.

Zákonný zástupce vezme s sebou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v tom roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 
     
 

Webdesign: