7ZŠ Kolín - Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018
 

- Zůstala možnost podat 2 přihlášky na SŠ  - na jedné přihlášce dvě školy nebo 2 obory na jedné škole (pořadí škol určuje termín pro konání jednotných zkoušek, ne prioritu žáka, na obou tiskopisech je stejné pořadí škol)

- Přihlášku podávají zákonní zástupci přímo řediteli SŠ – do 1.3. 2018, resp. do 30.11. 2017

- Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je třeba nechat potvrdit přihlášku u dětského lékaře

- Pokud chcete požádat o úpravu přijímací řízení z důvodu přiznaných podpůrných opatření u vašeho dítěte, přiložte doporučení z PPP

- Přihlášku nezapomeňte podepsat

- Kritéria pro přijetí stanoví ředitel SŠ do 31.1.2018, resp. do 31.10.2017

- Povinná jednotná zkouška (PJZ)

o Povinně pro maturitní obory 

o Český jazyka a literatura (60 minut)

o Matematika a její aplikace (70 minut)

o Hodnocení PJZ – podíl na celkovém hodnocení uchazeče je min.60%

o 2 termíny – započtou se lepší výsledky z 1. nebo 2. termínu

o Řádné termíny - 12.4.2018 a 16.4.2018 pro čtyřleté maturitní obory, 13.4.2018 a 17.4.2018 pro osmiletá gymnázia

o Náhradní termín – 10. a 11.5.2018 pro všechny obory

 

-  „Školní přijímací zkoušky“: záleží, zda je příslušná SŠ vyhlásí 

- Talentové zkoušky: 2. – 15.1. 2018 (konzervatoř 15. – 31.1. 2018)

- Rozhodnutí o přijetí

o SŠ zveřejní seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu

o Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům

- Do dalších kol přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek, vždy však na 1 přihlášce bude jen 1 obor či škola

- Zápisový lístek

o Vydává ho ZŠ – od 1.2. do 15.3. 2018, resp. do 30.11. 2017 zákonnému zástupci

o 1 žák – 1 zápisový lístek

o Žák, resp. zákonný zástupce musí do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění přijetí odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ, na kterou se chce přihlásit

o Vzít zpět ZL novela školského zákona neumožňuje, výjimka - žák bere zpátky ZL pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné nebo žák odevzdal ZL na školu, kde konal talentové zkoušky, ale následně byl přijat na školu bez talentové zkoušky

- Naše ZŠ

o Poskytne vám 2 vyplněné a potvrzené přihlášky (prospěch z obou pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku, resp. 4. a 5. ročníku)

o Dostanete od nás 1 zápisový lístek

- Co musíte udělat vy?

o Podepsat přihlášku – žák i zákonný zástupce

o Potvrdit přihlášku u lékaře

o Doručit přihlášku do 1.3.2018 na příslušné SŠ

o Po přijetí odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ

 

Mgr. Renata Jeřábková

 
     
 

Webdesign: