7ZŠ Kolín - Nabídka pro budoucí školáky
 

Nabízíme:

 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku

 • výuka informatiky od 3. ročníku

 • výuka matematiky klasicky nebo metodou prof. Hejného

 • výuka druhého cizího jazyka od 8. ročníku

 • individuální přístup ke všem žákům

 • školní psycholog

 • výjezdy na školy v přírodě

 • výjezd do zahraničí pro žáky 2. stupně

 • lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku

 • teoretická i praktická výuka dopravní výchovy

 • účast na sportovních i naukových soutěžích a olympiádách

 • projektová výuka, projektové dny

 • možnost zapojit se do práce školního parlamentu

 • bohatá nabídka sportovního vyžití (aerobic, mažoretky, gymnastika, florbal, míčové hry), spolupráce s atletickým oddílem

 • keramická dílna

 • hra na flétnu, sborový zpěv

 • Tradiční akce

 • den otevřených dveří, ukázkové hodiny v 1. ročníku

 • přehlídka činnosti školního klubu pro rodiče

 • výlety, exkurze, besedy, návštěvy divadel, knihovny

 • předmětové olympiády, Logická olympiáda

 • Vánoční zpívání

 • zpívání pro pejsky

 • školní akademie

 • Dobrý start pro předškoláky

   

 • Zápis do 1. ročníku 5. a 6. dubna 2017 od 13 do 17 hodin

  K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 • Zapisujeme děti narozené 1.9.2011 – 31.8.2012

 • INFO: tel. 321 725 886                                         

  e- mail: reditel@7zskolin.cz

  www.7zskolin.cz

 
     
 

Webdesign: