7ZŠ Kolín - Platba za ŠD a ŠK

08/02     Platba za ŠD a ŠK

 

Zákonní zástupci, kteří dosud neuhradili platbu za své dítě za školní družinu a školní klub na 2. pololetí školního roku 2017/2018, tak učiní neprodleně.

Pokud nebude platba uhrazena nejpozději do 15. 2. 2018, bude dítě z činnosti školní družiny a školního klubu vyloučeno.

 
     
 

Webdesign: