7ZŠ Kolín - Oznámení o změně školního řádu
 

Nové znění bodu 4. a 6. v oddíle III.:

4.Mobilní elektronická zařízení žáků (notebooky, tablety, telefony, jiná chytrá zařízení, zařízení umožňující přenos dat, aj.) musí být v budovách i areálu školy, v prostorách školní jídelny a při akcích školy vypnuty. Žák je může použít pouze se svolením pedagogického pracovníka.

6.Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, větší obnosy peněz apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině Tv, odkládají je na místo určené vyučujícím. Škola ručí pouze za telefony a cenné předměty uložené před vyučováním v ředitelně k úschově do trezoru.

 

 
     
 

Webdesign: