7ZŠ Kolín - Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
 

Č. j.: ZS 7 – 200/2018

Datum: 20. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kolín III., Masarykova 412, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Kolín III., Masarykova 412 od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

2018/1

 

2018/18

 

2018/35

 

2018/53

2018/2

 

2018/19

 

2018/36

 

2018/54

2018/3

 

2018/20

 

2018/37

 

2018/55

2018/4

 

2018/21

 

2018/38

 

2018/56

2018/5

 

2018/22

 

2018/39

 

2018/57

2018/6

 

2018/23

 

2018/40

 

2018/58

2018/7

 

2018/24

 

2018/41

 

2018/59

2018/8

 

2018/25

 

2018/42

 

2018/60

2018/9

 

2018/26

 

2018/43

 

2018/61

2018/10

 

2018/27

 

2018/44

 

2018/62

2018/11

 

2018/28

 

2018/45

 

2018/63

2018/12

 

2018/29

 

2018/46

 

2018/65

2018/13

 

2018/30

 

2018/47

 

2018/66

2018/14

 

2018/31

 

2018/48

 

2018/67

2018/15

 

2018/32

 

2018/49

 

2018/69

2018/16

 

2018/33

 

2018/50

 

2018/70

2018/17

 

2018/34

 

2018/51

   

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy ke krajskému úřadu.

Podpis a datum podpisu ředitele školy

20. 4. 2018      Mgr. Petr Strejček v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 20. 4. 2018

 
     
 

Webdesign: