7ZŠ Kolín - Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2018/2019
 

Na třídní schůzce rodiče obdrželi žádost o přijetí do školní družiny pro školní rok 2018/2019. Kdo si žádost nevyzvedl, může tak ještě učinit prostřednictvím třídních učitelů.

Žádáme rodiče – zájemce o docházku dětí do ŠD o vyplnění žádosti o přijetí a její odevzdání vedoucí vychovatelce paní Vobořilové nejpozději do 11. 5. 2018. V případě její nepřítomnosti přihlášky přijímá paní vychovatelka Veselá.

Pro přijímání dětí do školní družiny stanovil ředitel školy následující kritéria:

Přednostně budou přijati žáci 1. ročníku, dále postupně od 2. do 4. ročníku děti zaměstnaných rodičů. Při rovnosti nároku mají přednost dojíždějící žáci, při další rovnosti rozhoduje los.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na školním webu pod registračním číslem.

Děti, které budou docházet pouze na oběd do školní jídelny, mají možnost využít „polední školní klub“. Přihlášku do tohoto klubu si vyzvednete u vedoucí vychovatelky. Tyto děti se nepřihlašují do ŠD.

Žáci budoucího 1.ročníku přihlášku nyní nevyplňují. Jejich přihlášení proběhne v září.

 
     
 

Webdesign: