7ZŠ Kolín - Pozdrav od III. A z Dolní Malé Úpy
 

Ráno jsme netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás odveze na naši první školu v přírodě. Dočkali jsme se, autobus přijel a my jsme naložili všechny své věci. V 9 hodin jsme s velkým nadšením zamávali rodičům a vyrazili na cestu.

Cesta uběhla rychle. Po bleskovém ubytování jsme započali Putování Malou Úpou za krkonošskými pohádkami Marie Kubátové. Každá pohádka má své místo a svůj reliéf. Pokud se nám podaří najít všechny pohádky, získáme tajemný Krakonošův groš.

Po vydatné večeři jsme společně oslavili narozeniny našeho kamaráda Matěje Starého, který nás pohostil úžasným medovníkem :-). Po pohoštění jsme se s chutí vrhli na tvoření našich pokojových erbů.

Příjemně unaveni jsme si rádi lehli do postele a brzy usnuli.

Druhý den ráno jsme se po vydatné snídani, která byla formou švédských stolů, vydali na další putování za dalšími pohádkami. Cestu jsme si zpříjemnili spoustou písniček a legračních her. Po obědě a poledním klidu jsme se vydali za dalším dobrodružstvím. Ušli jsme celkem 15 km.

Před večeří nás čekala přednáška od paní z KRNAPU. Byla velmi zajímavá a poučná. Po večeři jsme se všichni přihlásili do soutěže Krakonoš hledá talent. Každý z nás předvedl nějaké vystoupení. Závěrem této soutěže bylo vyhodnocení těch nejlepších. Krakonoš již své talenty našel :-). 

Třetí den nám začal skvělou snídaní. Po snídani jsme se vydali hledat další pohádky. Cesta vedla okolo Kraví hory. Aby nám cesta lépe ubíhala, hráli jsme další zajímavé hry. Na pohádkové stezce jsme se kochali krásnými panoramaty. Po vydatném obědě a poledním klidu jsme za velmi příznivého počasí šli hrát různé hry, soutěžili ve družstvech i v jednotlivcích. Večerním programem bylo malování triček a soutěže v poznávání různých zvuků. Za dnešní den se nám podařilo najít všechna zbývající stanoviště pohádkové stezky. Odměnou nám byl Krakonošův groš, který nám sám Krakonoš v noci tajně přinesl až do našich pokojů.

Čtvrtý den

Dnešní den nám vůbec nepřálo počasí. Místo plánovaného výletu na Sněžku jsme museli zůstat na chalupě. Ale i tak jsme se dostatečně zabavili a dopoledne nám uteklo jako voda. Po obědě nás čeká hraní různých divadelních scének, které jsme si připravili pro své kamarády a dospělé. Také se nemůžeme dočkat večera, protože bude náš očekávaný karneval s diskotékou.

Zdraví Vás 3. A

 
 
     
 

Webdesign: